Datelco bygger nye datarom, renoverer gamle datarom og tilbyr SCS – Scalable Computer Room Solution – et egenutviklet konsept for datarom som forandrer seg med bedriftens behov.

Datarommet er det viktigste rommet i bedriften!

Når du kommer på jobb og skrur på PC’en, regner du med at den starter som vanlig, at nettet er oppe og går som vanlig, og at kontakten med server og så videre er som før. Akkurat som vanlig. Akkurat som når du setter deg i bilen og vrir om nøkkelen.

Datarommet er en del av ”det bak”; det du ikke trenger vite noe om, fordi det ikke er viktig for deg. Men det finner minst ett menneske som vet hvor viktig datarommet er, fordi det er jobben hans eller hennes at alt er som vanlig når du kommer på jobb. Vedkommende kan ha mange ulike titler: IT-ansvarlig, Datasjef, driftsdirektør, web-redaktør – det viktigste er at denne personen vet at hvis ikke datarommet fungerer, fungerer ikke bedriften du jobber i.

Datarommet er et miljørom

Det betyr at rommet må være avsatt til data – og kun til data. Panduit dataromI tillegg bør det være fleksibelt i utbygging for økt kapasitet. De viktigste parametrene for å bygge et velfungerende datarom er strøm – nok strøm.

Kjøling – det er utrolig hvor varmt det blir bare med noen få skap der servere står og går døgnet rundt. Riktig kabling – det er ikke nok å ha de riktige, skjermede kablene – i tillegg må rommet kables slik at hvem som helst med den rette kunnskapen skal kunne gå inn i rommet og feilsøke uten problemer. Og det skjer først når rommet er kablet med det for øyet.

Rackene må settes opp slik at man ivaretar riktig kjøling for hvert enkelt skap, kombinert med at baksiden av skapene ligger åpne for vedlikehold. I tillegg må rommet brannsikres og slukkesystem installeres.

Til slutt må man sette opp et sikkerhetsskall rundt rommet, slik at ikke uautorisert personell får tilgang.

Det finnes en egen løsning for bedrifter som endrer seg

Løsningen heter SCS – Scalable Computer room Solution – og er et Datelco-utviklet konsept for bygging av datarom, forberedt for fremtidig utvidelse. Enkelt, fordi det er planlagt. Les mer om SCS på egne sider – du finner dem her.

Sikkerhet i datarom

Hovedsakelig kan man i at det er fire ulike former for sikkerhet rundt og i et datarom: Adgangssikkerhet, Strømsikkerhet, Datasikkerhet og Brannsikkerhet. At man i tillegg må ha kontroll på eventuelle vannlekkasjer, luftkvalitet m.m., er naturlig, men mer en del av det generelle vedlikeholdet enn blant datarommets viktigste sikkerhetsaspekter.

Adgangssikkerhet

Adgangssikkerhet er ikke nødvendigvis forbundet med datarommet i seg selv. Like viktig er det at man sikrer området datarommet ligger i, slik at uautoriserte personer ikke får adgang til dette området. Datelco leverer og installerer de nødvendige sikkerhetsprodukter og -systemer for slik sikkerhet.

Strømsikkerhet

Strømsikkerhet er både sikring av kvalitet og tilgang på nødvendig mengde strøm til datarommet, samt etablering av en mulighet for nødstrøm i tilfelle inngående strøm blir borte. For den daglige bruken er installering av UPS-er med spenningsregulatorer for å opprettholde riktig nivå på elektrisiteten, et viktig moment. Ofte opplever man at nettspenningen varierer av ulike grunner – UPS med spenningsregulator sørger for å utjevne disse “dippene” slik at ikke datautstyret tar skade av variasjonene. Nødstrøm kan være en kombinasjon av batterier og strømaggregat. I det øyeblikket strømmen forsvinner, tar batteriene over tilførselen, mens aggregatet starter. Når aggregatet produserer nødvendig strømmengde, sjaltes batteriene ut og lades samtidig med at datarommet får den nødvendige mengden strøm.

Datasikkerhet

Datasikkerhet består av at det settes opp en elektronisk brannmur som beskytter utstyret i datarommet mot uønskede besøkende. Slike brannmurer kan settes opp med varierende grader av sikkerhet – jo høyere sikkerhet, jo mer omstendelig blir all vennligsinnet kommunikasjon. Det kan f.eks. dreie seg om vedlikeholdsrutiner o.l. som skal foregå fra utsiden av brannmuren. Likevel er det å anbefale at man legger seg på et høyt sikkerhetsnivå, siden det finnes svært sofistikerte hackere “der ute”. Det samme gjelder for virtuelle innbrudd som for innbrudd i boliger – det viktigste er å sinke innbruddene så lenge at alarmen setter rette personer i stand til å gjøre noe med dem.

Brannsikkerhet

Brannsikkerhet er for oss både et spørsmål om beskyttelse mot varmgang i datamateriellet og i oppdagelse (deteksjon) og bekjempelse av ulming og åpen flamme. Varmgang i datamateriellet bekjempes først og fremst av kjølíng av dataskapene med innhold. Datelco leverer og installerer kjøledører fra Eaton-Williams; en avansert og sofistikert løsning som både sparer strøm og penger over tid. Skulle det oppstå varmgang ut over dette, skjer ulming og rene branntilløp gjerne i forbindelse med det elektriske anlegget. Det første punktet som må være på plass, er gode detektorer for å oppdage slike tilløp. Sensorer av ulike typer – luftsamplere eller laserbaserte detektorer – dekker forskjellige former for varme og partikkelutslipp. Vi i Datelco vet hvilke som bør benyttes. For å slukke branner i datarom er det lite hensiktsmessig med vann som slukkemiddel. Her benyttes som regel Inergen-, Halon- eller Argonbaserte gassløsninger.

Problemer med datarommet, kjøling eller strømtilførsel?

24:7 elektrovakt er Datelcos nye redning for deg som opplever problemer; ring 92 84 45 46!

Send oss en forespørsel

Ta kontakt direkte og send oss en utforpliktende forespørsel.

Fyll ut skjema »