Send oss en forespørsel

El-installasjon

El-installasjon

Datelcos el-installatører er profesjonelle fagfolk med alle sertifikater som er nødvendige for effektiv og sikker el-installasjon.

El-installasjon – fordi det må strøm til

Datelco begynte som en ren data- og teleinstallasjonsbedrift i 1988. Med tiden så vi at mange av kundene gjerne ville at vi også leverte el-installasjon som måtte til for å få dataanlegg og teleutstyr til å fungere. I 1992 tok vi skrittet fullt ut, og leverer i dag full bredde innen el-installasjon. Listen over tilbudet vårt innen elektro er lang, og omfatter generell el-installasjon, strukturerte kablingsystemer (data, tele, fiber), trådløse nettverk, telekommunikasjon, bredbånd, IP-telefoni, service på elektro-anlegg, internkontroll hos næringskunder, brann- og innbruddsalarm, samt prosjektering.

Service og vedlikehold

Når et bygg er reist, ledninger strukket, styringssystemer er testet, lamper montert og datakablingen er i orden, begynner jobben vår. Et bygg er en levende organisme på godt og vondt, og det som ble installert i dag kan være utdatert i morgen. Vår jobb er ikke bare å sørge for at de elektriske systemene og komponentene fungerer, men å holde oss oppdatert om hvilke nyvinninger verden har å by på, som kan bety mer effektive, miljø- og energibesparende løsninger som kommer på markedet. Oppfølging og kontroll av installasjoner skjer etter avtale, mens forslag til forbedringer skjer kontinuerlig.

knx_utstyr

Noen ord om KNX-installasjoner:

KNX er et åpent system hvor du kan mikse produkter fra flere produsenter. Et KNX system er fritt programmerbart og alle komponenter kan tilpasses dine ønsker og behov. KNX-teknologien kan enkelt styre alle funksjoner for boligen eller hytta via internett. I dag er det 120 produsenter fra hele Europa som produserer utstyr til dette systemet og alle følger KNX-standarden.

Dette gjør at alt utstyr som kommer ut på markedet er kompatibelt med utstyr fra de andre leverandørene. KNX benyttes til mange forskjellige styringsoppgaver i et bygg. En av fordelene med el-installasjon av dette systemet er at du kan implementere mange styringsoppgaver i ett og samme system. Et KNX system vil ofte være basis i et Smarthus.

Bruksområder for KNX-anlegg:

knx_brytere

Lysstyring

Hovedbrytere ved utgangsdører, definerte, automatisk opplyste områder og bevegelsesdetektorer kan omfattes av lysstyringen.

Varmestyring

Du kan legge opp til behovstyring av alle varmesoner, noe som igjen betyr et stort sparepotensiale (Enøk).

Komfort

Komforten øker når du enkelt og oversiktlig kan kontrollere alle funksjoner i det elektriske anlegget, og når du har tatt høyde for ulik respons på forskjellige utfordringer.

Sikkerhet

Ved farlige situasjoner kan det iverksettes tiltak som utkobling av potensielle brannkilder, avstenging av vann, aktivering av sirener, samt varsling til mobiltelefoner eller vaktselskap.

Solavskjerming

Ved hjelp av følere for sol, vind, regn og temperatur kan du sette opp anlegget til å fungere optimalt – og automatisk!

Styring og varsling

Vil du ha muligheten til å overvåke og å styre det elektriske anlegget i bygget fra mobil eller over internett, er det enkelt. EIB-anlegget kan ha en hovedskjerm sentralt plassert i huset. Denne fungerer som felles styring og overvåking av alle funksjoner i systemet.

Trenger du elektriker?

Vil du kontakte oss med en forespørsel om en jobb du ønsker gjort?

telefon 22 67 20 62

epost firmapost@datelco.no