Send oss en forespørsel

El-installasjon

Hjem

Datelcos el-installatører er profesjonelle fagfolk med alle sertifikater som er nødvendige for effektiv og sikker el-installasjon.

El-installasjon – fordi det må strøm til

Datelco begynte som en ren data- og teleinstallasjonsbedrift i 1988. Med tiden så vi at mange av kundene gjerne ville at vi også leverte el-installasjon som måtte til for å få dataanlegg og teleutstyr til å fungere. I 1992 tok vi skrittet fullt ut, og leverer i dag full bredde innen el-installasjon. Listen over tilbudet vårt innen elektro er lang, og omfatter generell el-installasjon, strukturerte kablingsystemer (data, tele, fiber), trådløse nettverk, telekommunikasjon, bredbånd, IP-telefoni, service på elektro-anlegg, internkontroll hos næringskunder, brann- og innbruddsalarm, samt prosjektering.

Service og vedlikehold

Når et bygg er reist, ledninger strukket, styringssystemer er testet, lamper montert og datakablingen er i orden, begynner jobben vår. Et bygg er en levende organisme på godt og vondt, og det som ble installert i dag kan være utdatert i morgen. Vår jobb er ikke bare å sørge for at de elektriske systemene og komponentene fungerer, men å holde oss oppdatert om hvilke nyvinninger verden har å by på, som kan bety mer effektive, miljø- og energibesparende løsninger som kommer på markedet. Oppfølging og kontroll av installasjoner skjer etter avtale, mens forslag til forbedringer skjer kontinuerlig.

knx_utstyr

Noen ord om KNX-installasjoner:

KNX er et åpent system hvor du kan mikse produkter fra flere produsenter. Et KNX system er fritt programmerbart og alle komponenter kan tilpasses dine ønsker og behov. KNX-teknologien kan enkelt styre alle funksjoner for boligen eller hytta via internett. I dag er det 120 produsenter fra hele Europa som produserer utstyr til dette systemet og alle følger KNX-standarden. Dette gjør at alt utstyr som kommer ut på markedet er kompatibelt med utstyr fra de andre leverandørene. KNX benyttes til mange forskjellige styringsoppgaver i et bygg. En av fordelene med el-installasjon av dette systemet er at du kan implementere mange styringsoppgaver i ett og samme system. Et KNX system vil ofte være basis i et Smarthus.

Bruksområder for KNX-anlegg:

knx_brytere

• Lysstyring.

Hovedbrytere ved utgangsdører, definerte, automatisk opplyste områder og bevegelsesdetektorer kan omfattes av lysstyringen.

• Varmestyring.

Du kan legge opp til behovstyring av alle varmesoner, noe som igjen betyr et stort sparepotensiale (Enøk).

• Komfort.

Komforten øker når du enkelt og oversiktlig kan kontrollere alle funksjoner i det elektriske anlegget, og når du har tatt høyde for ulik respons på forskjellige utfordringer.

• Sikkerhet.

Ved farlige situasjoner kan det iverksettes tiltak som utkobling av potensielle brannkilder, avstenging av vann, aktivering av sirener, samt varsling til mobiltelefoner eller vaktselskap.

• Solavskjerming.

Ved hjelp av følere for sol, vind, regn og temperatur kan du sette opp anlegget til å fungere optimalt – og automatisk!

• Styring og varsling.

Vil du ha muligheten til å overvåke og å styre det elektriske anlegget i bygget fra mobil eller over internett, er det enkelt. EIB-anlegget kan ha en hovedskjerm sentralt plassert i huset. Denne fungerer som felles styring og overvåking av alle funksjoner i systemet.

Trenger du elektriker?

Vil du kontakte oss med en forespørsel om en jobb du ønsker gjort?

telefon 22 67 20 62

epost firmapost@datelco.no