Som medlem av EL-PROFFEN står vi ansvarlig for etisk handel

EL-PROFFEN har satt opp et omfattende regelverk for hvordan leverandører og medlemmer skal oppføre seg, samt hvilke områder man må ta hensyn til i den daglige driften. Kort oppsummert handler det om at leverandørene og avtalepartnerne våre skal respektere grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og antikorrupsjon.

Kravene bygger på sentrale FN-konvensjoner, ILO-konvensjoner og nasjonal arbeidslovgivning på produksjonsstedet.

Når flere handler etisk, blir det bedre for enda flere

Utnytting av barn, arbeidsløse, kvinner og psykisk og fysisk belastede personer skjer hver dag. Vi i Datelco – og alle andre EL-PROFFEN-medlemmer – ønsker å begrense slik utnytting ved å stille sterke krav til våre leverandører. Kravene er enkle nok; de må bare sørge for at deres leverandører også følger våre krav til overensstemmelse med EL-PROFFENs etiske regelverk.

Når «alle» gjør dette, risler kravene nedover i alle ledd og resultatet er at det blir vanskeligere for leverandører som utfordrer regelverket å få oppdrag. På godt norsk heter vel det «vinn-vinn»?