Uten lærlinger stopper Norge

Trykket på håndverkerfagene har blitt større de siste årene, og i de fleste fag er det mangel på utdannede håndverkere. Det betyr at alle gode krefter må samles for å åpne for dem som ønsker å utdanne seg innenfor et håndverk.

Den beste måten å gjøre dette på, er ved å bli lærlingebedrift. For å få denne statusen må bedriften godkjennes av fylkeskommunen. Når man tar inn lærlinger og kontrakten er godkjent, får man støtte fra fylkeskommunen den tiden lærlingen er lærling i bedriften.

Datelco var med på å etablere Siftelsen opplæringskontoret for tele, data og elektro i 1999. Stiftelsen tar ansvar for fagopplæring av lærlinger, mens medlemsbedriftene kan ansette lærlinger som er under stiftelsens «vinger».

I dag har Datelco fire lærlinger med to til under ansettelse. Nettopp arbeidet med lærlinger har ligget vårt hjerte nær – lenge. Det er de som er fremtiden, både for den enkelte bedrift og for landet.