Send oss en forespørsel

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn

Hvordan blir en bedrift Miljøfyrtårn?

For å kunne smykke seg med tittelen Miljøfyrtårn, må man gjennom en omfattende vurdering og sertifisering. For å komme i gang med sertifiseringen må man kontakte en godkjent miljøfyrtårnkonsulent som guider bedriften gjennom prosessen og definerer hvilke bransjekriterier bedriften skal sertifiseres etter.

Ettersom man oppfyller de ulike kriteriene, registreres disse i et digitalt skjema i Miljøfyrtårnportalen. Til slutt vil en uavhengig sertifisør godkjenne bedriften som Miljøfyrtårn. Denne tittelen er ikke til odel og eie; bedriften må resertifiseres hvert tredje år. I tillegg forplikter man seg til å jobbe kontinuerlig for å forbedre miljøprestasjonen sine. Denne jobben dokumenteres i den årlige klima- og miljørapporten som skal være klar senest 1. april hvert år.

Hvilken nytte har Datelco av å være Miljøfyrtårn?

Internt jobber vi konkret med forbedringer innen arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Dette påvirker både arbeidsmiljøet i bedriften, samtidig som det gir innsparinger ved at alle tenker to ganger før vi kjøper eller kaster noe som helst.

Å være Miljøfyrtårn betyr også at vi kommer i betraktning under pre-kvalifisering for oppdrag innen offentlige anskaffelser, der innkjøperne er pålagt å ta hensyn til miljø, arbeidsforhold og sosiale forhold ved gjennomføringen av anskaffelsene sine.

Merkevaren Datelco får også et løft som Miljøfyrtårn, skal vi tro en undersøkelse fra 2018, der 52 % av de registrerte bedriftene opplevde omdømmeforbedring i stor grad. HMS-arbeidet i bedriften ligger også inne under Miljøfyrtårn-paraplyen. Konkrete råd og hjelp har vist seg å blant annet senke sykefraværet hos mange sertifiserte bedrifter.

Datelco jobber også utenlands – og i EU gjelder Miljøfyrtårnet

Vi kabler for tiden i 4 verdensdeler – med kunder som Utenriksdepartementet blir det fort en del reising i jobben. Miljøfyrtårn er den første nasjonale miljøgodkjenningen som også er godkjent av EU-kommisjonen, på linje med internasjonale merkeordninger som EMAS og ISO 14001. Det betyr at vi kan søke på jobber i hele EU/EØS-området der det kreves EMAS- eller ISO 14001-godkjenning, siden Miljøfyrtårn er sidestilt med disse sertifiseringene.