Over 30 år i stadig utvikling

Datelco er et elektroinstallasjonsfirma som kan mye mer enn å koble stikk og strekke ledninger. Etter starten i 1988, da vi var en ren data- og installasjonsbedrift, har vi utviklet oss til en leverandør med flere bein å stå på.

Datarom – fleksible datarom – med alt som hører til

I dag leverer vi både standard og spesialbygde datarom. Vi har bl.a. utviklet vårt eget fleksible dataromkonsept, kalt SCS (Scalable Computer room Solutions) som tar hensyn til en bedrifts tanker og planer om videreutvikling, også innenfor databehandling og -lagring. Med til et datarom hører skjermet kabling, skap til å ha serverne i, nok elektrisitet til å drive både servere og rom, kjøling av servere og rom, datagulv, samt brann- og innbruddssikring.

I tillegg til å levere nye datarom, er vi blitt eksperter på å modernisere og rydde opp i eksisterende rom. Etter som både servere og lagringsløsninger har endret og effektivisert seg, har plassbehovet endret seg med dem. Like fullt er det mange rom vi kommer inn i, der det så å si er umulig å finne frem i koblingsjungelen. Flere ulike IT-sjefer og “uautorisert” patching kan gjennom år bygge seg opp til uoversiktlige rom der man garantert vil oppleve både forsinkelser og feil i hverdagen. Når våre folk går inn og rydder, er det mer en ledningene det blir orden på …

Nytenkning ingen forventer av et installasjonsfirma

Datelco har alltid vært en løsningsorientert samarbeidspartner, uansett hvilket avtaleforhold vi har med kundene våre. Et godt eksempel er Tinghuset i Oslo, der vi var inne for å se på de spesialbygde lysarmaturene som er beskyttet av Riksantikvaren, og eiernes ønske om energisparing. Vi så at løsningen måtte bli å skifte innmaten i armaturene, og gå over til LED-belysning. Å skifte fra sparepærer til LED-belysning, ga alene en årlig besparelse i rene strømkostnader på 320.000,- kroner. Bytting av pærer – som man nå slipper – belastet tidligere budsjettet med ca. 300.000,- kroner – altså en total besparelse for norske skattebetalere på minst 620.000,- kroner!

“Vi blir bedre og bedre!”

Overskriften er både en lovnad til kundene våre og et internt mantra som skal få alle ansatte til å se muligheter der andre ser problemer. Vi blir bedre og bedre sammen – og hver for oss. Derfor har vi folk under utdanning for å bli sertifisert for termofotografering av anlegg for å se om installasjonene fungerer slik de skal. Vi er medlemsbedrift hos OTDE – det vil si at vi tar inn lærlinger i bedriften vår. Vi har godkjent prosjekterende elektriker i henhold til Byggebransjens Våtromsnorm. Vi har også opprettet og implementert regler for etisk handel, slik at alle som handler med oss skal være sikre på at vi tar de etiske forholdsreglene vi kan ta, når vi velger våre leverandører.

Send oss en forespørsel

Ta kontakt direkte og send oss en utforpliktende forespørsel.

Fyll ut skjema »