Med slagordet Connect – Manage – Automate har Panduit sammenfattet akkurat hva vi egentlig arbeider med.

Panduit – en foretrukket partner for Datelco

panduit logoI Datelco er vi hele tiden på jakt etter samarbeidspartnere som kan tilføre oss den nødvendige kvaliteten vi ønsker at kundene våre skal oppleve. Panduit er en slik partner. Med slagordet Connect – Manage – Automate har denne bedriften sammenfattet akkurat hva vi egentlig arbeider med. I tillegg til at de besitter den rette kompetansen og den riktige innstillingen til et fruktbart partnerskap, har de uten tvil noen av de beste produktene for vår bransje.

 

UPI

Bolig støpsel touchUPI – Unified Physical Infrastructure – er selve essensen av Panduits tankegang. På sine egne nettsider skriver de: “UPI is an architecture that integrates hardware and software products with design principles to create an integrated infrastructure for power and communications across corporate data centers and other IT infrastructure.” Kort sagt, som noen ville sagt det: – Alt speller sammen, fra maskiner til programmer, strøm, kjøling, sikkerhet, fysiske forutsetninger, design av systemet og forbindelsene til styringssentere og brukere.

Dataskap med rom for mer enn data

De fleste som er dataromkyndige, vet at de viktigste parametrene for å bygge et velfungerende datarom er strøm – nok strøm. Kjøling – det er utrolig hvor varmt det blir bare med noen få skap der servere står og går døgnet rundt. Riktig kabling – det er ikke nok å ha de riktige, skjermede kablene – i tillegg må rommet kables slik at hvem som helst med den rette kunnskapen skal kunne gå inn i rommet og feilsøke uten problemer. Og det skjer først når rommet er kablet med det for øyet. Rackene må settes opp slik at man ivaretar riktig kjøling for hvert enkelt skap, kombinert med at baksiden av skapene ligger åpne for vedlikehold. I tillegg må rommet brannsikres og slukkesystem installeres. Til slutt må man sette opp et sikkerhetsskall rundt rommet, slik at ikke uautorisert personell får tilgang.

Panduit er eksperter på absolutt alle deler av et datarom. De bygger det vi mener er bransjens mest stabile og gjennomtenkte dataskap, og leverer alt fra hjørneløsninger for dataskap (uttenkt hos oss i Datelco – produsert av Panduit), til strips man fester sammen kabler med. Produktkatalogen til Panduit består av hele 27 underkataloger med nyttige produkter og løsninger – inkludert meget avansert programvare – men det er kanskje ikke en gang det beste med Panduit som leverandør.

Proaktive og løsningsorienterte

På besøk hos Panduit i London, spurte vi en gang om de noensinne hadde kommet over et problem fra kunder eller samarbeidspartnere de ikke kunne løse. Svaret var enkelt – og engelsk – nok: ”No – but we have been thinking about a few of them for several years!” Siden de fleste av medarbeiderne deres har erfaring fra felten, ser de også utfordringene og løsningsmulighetene fra et feltperspektiv. For oss i Datelco er dette en uvurderlig samarbeidsform. Når vi støter på et problem, er det ofte nok å sende over en kort film fra mobiltelefon, så er våre samarbeidspartnere i Panduit i gang med å tenke ut veier gjennom eller rundt problemet.

Stolt partner med Panduit

Pandouit med subtittel

Datelco er såkalt Business Partner Silver med Panduit. Vi er én av to slike nasjonale partnere, den andre er Datametrix som er en av våre større oppdragsgivere og samarbeidspartnere. Det finnes to partnergrupper; business og distributør. Den siste gruppen omfatter større nasjonale el-grossister.

I Datelco er vi stolte av å ha nådd nivået Silver Business Partner. Det betyr at vi kan trekke på de utrolige, internasjonale ressursene som ligger i Panduit og deres samarbeid med størrelser som Cisco, IBM og Rockwell Automation. For oss i ”lille” Norge gir det uante muligheter for å lære, for å utvikle nye og bedre datarom og for å kunne spille ball med eksperter over praktisk talt hele verden.