Det du trenger å vite om Single Pair Ethernet

Single Pair Ethernet, SPE løser utfordringer i operativ teknologi (OT) nettverk som finnes i bygg og industriell automatisering. Disse nettverkene kontrollerer kritisk infrastruktur i bygg, produksjonsprosesser innen industri  og gir beboere i private hjem bedre  komfort og sikkerhet i boligen.

OT-nettverk er historisk dominert av forskjellige eldre, properitære protokoller med veldig lav datakapasitet. Single Pair Ethernet vil revolusjonere datakapasitet og overføringshastighet med muligheten for TCP/IP kommunikasjon for alle enheter i et OT nettverk.

Bli med på vårt webinar

Invester 30 minutter i dette webinaret og få en dypere forståelse av hvordan du gjør nettverket ditt kompatibelt for SPE, og hvordan du forbereder nettverket ditt for den neste generasjon av IoT ved å gjøre din fysiske infrastruktur klar for fremtidens bygninger og industriell feltbuss -teknologi.

Viktige temaer som vil bli dekket:

  • Hvorfor Ethernet allerede er det valgte kommunikasjonssystemet for høyere lag med OT -nettverk
  • Hvordan Single Pair Ethernet vil forenkle nettverk for å redusere gatewaykonvertering av data fra serielle protokoller
  • Hvordan Single Pair Ethernet gir 10x avstand, 80x båndbredde, 2x strøm for å aktivere digital transformasjon
  • Hvordan Single Pair Ethernet -infrastruktur kan støtte eldre teknologier og muliggjøre migrasjon til fremtiden
  • Hvordan fremtidssikre nettverket ditt ved å installere SPE-kompatibel kabel
  • Maksimer avkastningen din ved å sikre at fremtidige oppgraderinger ikke krever ny kabelinstallasjon
  • Innsikt i SPE -potensialet i bygninger

 

Webinar:

Onsdag 15. september 09.00 – 09.30

Klikk her for å registrere deg