Datelco_etisk handel_banner
Når flere handler etisk, blir det bedre for enda flere

Åpenhetsloven og etisk handel

Som medlem av EL-PROFFEN har Datelco i mange år stått ansvarlig for etisk handel. 

Etisk handel

Som medlem av EL-PROFFEN har Datelco i mange år stått ansvarlig for etisk handel. EL-PROFFEN har satt opp et omfattende regelverk for hvordan leverandører og medlemmer skal oppføre seg, samt hvilke områder man må ta hensyn til i den daglige driften. Kort oppsummert handler det om at leverandørene og avtalepartnerne våre skal respektere grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og antikorrupsjon.

Kravene har vært bygget på sentrale FN-konvensjoner, ILO-konvensjoner og nasjonal arbeidslovgivning på produksjonsstedet. Retningslinjene gjelder medlemmer og leverandører til EL-PROFFEN og hele leverandørkjeden.

"Når flere handler etisk, blir det bedre for enda flere"


Utnytting av barn, arbeidsløse, kvinner og psykisk og fysisk belastede personer skjer hver dag. Vi i Datelco – og alle andre EL-PROFFEN-medlemmer – ønsker å begrense slik utnytting ved å stille sterke krav til våre leverandører. Kravene er enkle nok; de må bare sørge for at deres leverandører også følger våre krav til overensstemmelse med EL-PROFFENs etiske regelverk.

Når «alle» gjør dette, risler kravene nedover i alle ledd og resultatet er at det blir vanskeligere for leverandører som utfordrer regelverket å få oppdrag.

Datelco har også utarbeidet sin egen Code of Conduct som en veiledning for alle ansatte, leverandører, partnere og interessenter om forventningene vi har til oss selv og vår virksomhet.

eBook_Cover_ÅPENHETSLOVEN2023

Åpenhetsloven

Fra juli 2022 har Datelco også vært omfattet av åpenhetsloven. 

Her kan du laste ned vår Redegjørelse av aktsomhetsvurderingen 2023, om grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Datelco_miljøfyrtårn_featured
Les mer

Miljøfyrtårn

For å kunne smykke seg med tittelen Miljøfyrtårn, måtte vi gjennom en omfattende vurdering og sertifisering. 

Les mer
Datelco_grønt punkt_featured
Les mer

Grønt punkt

Datelco er medlem i Grønt Punkt, og setter som krav til våre underleverandører at de har standardmedlemskap i Grønt Punkt. 

Les mer
Datelco_lærlinger_featured_ny
Les mer

Lærlinger i Datelco

Det er lærlinger som er fremtiden, både for den enkelte bedrift og for landet.

Les mer