Brann og sikkerhet_banner
Sikkerhetsløsninger

Brann og sikkerhet

Datelco kan analysere dine behov, og prosjektere og installere alle nødvendige systemer, som f.eks. brannalarm, innbruddsalarm, adgangssystem og videoovervåkning.

Brann og sikkerhet

Behovet for sikkerhetsløsninger varierer fra bygg til bygg og bedrift til bedrift. Datelco kan analysere dine behov, og prosjektere og installere alle nødvendige systemer, som f.eks. brannalarm, innbruddsalarm, adgangssystem og videoovervåkning.

Brann og sikkerhet_brannalarm

Brannalarm

Brannvern er nøye regulert og kontrollert i lovverket. Samtidig er det avgjørende for å redusere risikoen for ulykker.

Datelco hjelper deg å installere brannvarslingsanlegg som tilfredsstiller myndighetenes krav for kvalitet, sikkerhet og funksjon. Det finnes mange muligheter innen brannvarslingsanlegg. Datelcos dyktige montører kan montere alle typer anlegg, og hjelper deg å velge det beste systemet for ditt bygg.

La Datelco ta hånd om hele driften av brannalarmanlegget ditt:
  • Planlegging
  • Prosjektering
  • Installasjon
  • Service og vedlikehold
  • Lovpålagt årskontroll
  • Systemoppdateringer

Systemer for brannalarm ses ofte i sammenheng med nødlys. I Datelco kan vi hjelpe deg med et totalt system, og også sørge for årlige lovpålagte kontroller. Vi er godkjent for ansvarsrett i henhold til Brannforskriften.

Snakk med oss om brannalarm for ditt bygg.
Brann og sikkerhet_nødlys

Nødlys

Som eier av et bygg er du ansvarlig for å følge opp krav som stilles til nødlys. Alle bygg må ha nød- og ledelys som sikrer rask, sikker og effektiv rømning og redning. 

Nødlys inkluderer både markeringslys og ledelys. Markeringslysene viser rømningsveier og fluktveier i et bygg. Ledelysene er lys som tennes dersom den ordinære belysningen opphører på grunn av et strømbrudd. Ledelyset viser vei til rømningsveier og fluktveier.

Nødlysene må være drevet av egne batterier, slik at de ikke blir påvirket av strømbrudd. 

Som for brannanlegg er det et krav om årlig dokumentert kontroll av nødlysanlegget. Datelco har lang erfaring med installasjon samt drift og kontroll av brannvarslings- og nødlysanlegg. Vi hjelper deg med å installere anlegg som gir trygghet og forutsigbarhet, samtidig som myndighetenes krav er ivaretatt.

Kontakt oss i dag for en uforpliktende samtale. 
Brann og sikkerhet_adgangskontroll

Adgangskontroll

Adgangskontrollsystemer hjelper deg holde bygget ditt sikkert fra uvedkommende, samtidig holder du kontroll på hvem som kommer og går.

Et elektronisk adgangskontrollsystem bør være fleksibelt og dynamisk. Systemet bør også være brukervennlig slik at er det enkelt å beskytte dører til lokaler og rom, samtidig som autoriserte personer får rask adgang. Det kan være fornuftig å kombinere adgangskontrollsystem og innbruddsalarm i et sikkerhetssystem. La oss se på det sammen med deg.

Vi har rådgivere, prosjektledere og teknikere med inngående produktkunnskap og flerfaglig kompetanse.

Datelco hjelper deg med nytt adgangskontrollsystem:
  • Adgangskontroll for små og store virksomheter
  • Systemer for intercom på dør/port
  • Systemer for deteksjon av inntrenging
Brann og sikkerhet_inbruddsalarm

Innbruddsalarm

En innbruddsalarm oppdager uvedkommende på din eiendom. Innbruddsalarmer i bedrifter kombineres ofte med systemer for adgangskontroll og videoovervåkning.

I Datelco har vi nødvendig sikkerhetskompetanse for å rådgi deg. Vi bistår med planlegging, installasjon, kontroll og vedlikehold. Kontinuerlig opplæring av våre ansatte bidrar til at vi alltid er oppdatert på det siste innen sikkerhetsteknologi.

Det finnes mange gode tekniske løsninger for innbruddsalarm. Disse kan kobles til styringssystemet som overvåker og kontrollerer bygget ditt.

Snakk med en av våre eksperter.

Brann og sikkerhet_videoovervåking

Videoovervåkning

Mange ønsker å videoovervåke eiendom for å oppdage mulige problemer og sørge for trygghet. Det er mange hensyn å ivareta ved valg av utstyr og installasjonspunkter for videoovervåkning. Datelco hjelper deg med å velge og installere den videoovervåkingsløsningen som passer for ditt bygg.  Hos oss får du alltid god rådgivning og service. 

I anleggets driftsfase kan vi også sørge for regelmessig vedlikehold og service. 

Videoovervåkning ses ofte i sammenheng med innbruddsalarm og adgangskontroll. For en helhetlig vurdering av hva som blir best i ditt bygg, ta gjerne kontakt med en av våre eksperter i dag.