Datelco_grønt punkt_banner
Emballasje

Grønt punkt

Som medlem av Grønt punkt sørger vi for innsamling og gjenvinning av emballasje – og bidrar til et mer bærekraftig samfunn.

Datelco er medlem av Grønt Punkt

Datelco er kontrollmedlem i Grønt Punkt. Det betyr at vi setter som krav til våre underleverandører at de har standardmedlemskap i Grønt Punkt. Et standardmedlem er en bedrift som bruker emballasje, det vil si produsenter og importører av varer med emballasje eller tomemballasje.

Selve Grønt Punkt ble startet i 1997 av det daværende Miljøverndepartementet, og har som formål å få flest mulig bedrifter og organisasjoner til å ta ansvar for all emballasje de er i befatning med i virksomheten sin. De drifter i dag returordningene for plastemballasje, kartong og drikkekartong.

Grønt punkt_Datelco

Som medlem i Grønt Punkt er vi «inne» hos innkjøperne. Stadig flere bedrifter, kommuner og statlige foretak krever at man er medlem i Grønt Punkt for at man skal kunne komme i betraktning som leverandør.

Datelco ligger godt an på miljøsiden, både som Miljøfyrtårn og som medlem i Grønt Punkt. Vi ser at miljøsatsingen – både andres og vår egen – bærer frukter. Ordninger og systemer som fungerer miljømessig, bidrar også til bedre ryddighet og styring av aktivitetene våre.

Datelco_miljøfyrtårn_featured
Les mer

Miljøfyrtårn

For å kunne smykke seg med tittelen Miljøfyrtårn, måtte vi gjennom en omfattende vurdering og sertifisering. 

Les mer
Datelco_etisk handel_featured
Les mer

Åpenhetsloven og etisk handel

Som medlem av EL-PROFFEN har Datelco i mange år stått ansvarlig for etisk handel

Les mer
Datelco_lærlinger_featured_ny
Les mer

Lærlinger i Datelco

Det er lærlinger som er fremtiden, både for den enkelte bedrift og for landet.

Les mer