Datelco_miljøfyrtårn_banner
Datelco er sertifisert

Miljøfyrtårn

For å kunne smykke seg med tittelen Miljøfyrtårn, måtte vi gjennom en omfattende vurdering og sertifisering. 

Datelco er Miljøfyrtårnsertifisert

Hvordan ble vi Miljøfyrtårn?

For å kunne smykke seg med tittelen Miljøfyrtårn, måtte vi gjennom en omfattende vurdering og sertifisering. En godkjent miljøfyrtårnkonsulent guidet oss gjennom prosessen og definerte hvilke bransjekriterier vi skulle sertifiseres etter.

Ettersom vi oppfylte de ulike kriteriene, ble disse registrert i et digitalt skjema i Miljøfyrtårnportalen. Til slutt ble vi godkjent som Miljøfyrtårn av en uavhengig sertifisør. Denne tittelen er ikke til odel og eie; vi må resertifiseres hvert tredje år. I tillegg forplikter vi oss til å jobbe kontinuerlig for å forbedre miljøprestasjonene våre. 

Å være Miljøfyrtårn betyr også at vi kommer i betraktning under pre-kvalifisering for oppdrag innen offentlige anskaffelser, der innkjøperne er pålagt å ta hensyn til miljø, arbeidsforhold og sosiale forhold ved gjennomføringen av anskaffelsene sine.

Merkevaren Datelco får også et løft som Miljøfyrtårn, skal vi tro en undersøkelse fra 2018, der 52 % av de registrerte bedriftene opplevde omdømmeforbedring i stor grad. HMS-arbeidet i bedriften ligger også inne under Miljøfyrtårn-paraplyen.

Her kan du se vår Miljøfyrtårnrapport (.pdf)

Har du innspill til vårt miljøarbeid?

Miljofyrtarn_Sertifisert-virksomhet_Positiv-horisontal_Medium

Datelco jobber også utenlands – og i EU gjelder Miljøfyrtårnet

Miljøfyrtårn er den første nasjonale miljøgodkjenningen som også er godkjent av EU-kommisjonen, på linje med internasjonale merkeordninger som EMAS og ISO 14001. Det betyr at vi kan søke på jobber i hele EU/EØS-området der det kreves EMAS- eller ISO 14001-godkjenning, siden Miljøfyrtårn er sidestilt med disse sertifiseringene.

Hvilken nytte har Datelco av å være Miljøfyrtårn?

Internt jobber vi konkret med forbedringer innen arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Dette påvirker både arbeidsmiljøet i bedriften, samtidig som det gir innsparinger ved at alle tenker to ganger før vi kjøper eller kaster noe som helst.

Datelco_etisk handel_featured
Les mer

Åpenhetsloven og etisk handel

Som medlem av EL-PROFFEN har Datelco i mange år stått ansvarlig for etisk handel

Les mer
Datelco_grønt punkt_featured
Les mer

Grønt punkt

Datelco er medlem av Grønt punkt, og sørger for innsamling og gjenvinning av emballasje.

Les mer
Datelco_lærlinger_featured_ny
Les mer

Lærlinger i Datelco

Det er lærlinger som er fremtiden, både for den enkelte bedrift og for landet.

Les mer