Service og vedlikehold_BANNER

Service og vedlikehold

Når et bygg er reist, ledninger strukket, styringssystemer er testet, lamper montert og datakablingen er i orden, begynner jobben vår på serviceavdelingen.

Service og vedlikehold

Et bygg er en levende organisme på godt og vondt, og det som ble installert i år kan være utdatert til neste år. Vår jobb er ikke bare å sørge for at de elektriske systemene og komponentene fungerer, men å holde oss oppdatert om hvilke nyvinninger som kommer på markedet. Da kan vi tilby deg løsninger som er mer effektive, miljøvennlige og energibesparende.

Oppfølging og kontroll av installasjoner skjer etter avtale, mens forslag til forbedringer skjer kontinuerlig.

Serviceavtale bedrift

En serviceavtale med Datelco kan være smart for å sikre at det elektriske systemet fungerer optimalt og for redusere risikoen for feil og strømbrudd. Vi tilbyr serviceavtaler som sikrer maksimal tilgjengelighet om uhellet inntreffer. Slike serviceavtaler kan også ses i sammenheng med internkontroll og andre oppgaver som en byggeier er pålagt av myndighetene.

Serviceavtalen kan inkludere:

  • Regelmessig vedlikehold av elektriske systemer og utstyr
  • Inspeksjoner for å identifisere mulige problemer før de blir alvorlige
  • Reparasjoner hvis det har oppstått feil
  • Kunder som har en serviceavtale, kan få prioritetsservice
  • Avtalt responstid
  • Servicehistorikk og dokumentasjon

Ved å ha en serviceavtale på plass, kan virksomheten være sikker på at systemene fungerer som de skal og at eventuelle problemer blir tatt hånd om raskt og effektivt.

service og vedlikehold_termofotografering
Les mer

Termofotografering

Datelco termofotograferer jevnlig el-anlegg hos våre store kunder. 

Les mer
service og vedlikehold_internkontroll (1)
Les mer

Internkontroll

Alle bedrifter og sameier skal ha et internkontrollsystem for å sikre helse, miljø og sikkerhet. 

Les mer
Service og vedlikehold_Brann og sikkerhet_service
Les mer

Serviceavtale sikkerhet

For å unngå feil og avbrudd i sikkerhetssystemet, er det nyttig å inngå en serviceavtale med Datelco. 

Les mer