Elektro_termofotografering_banner
Oppdag feil

Termo-fotografering

For elektrisitet og elektriske installasjoner er alltid sikkerhet et viktig aspekt. Men når en installasjon er gjort, ligger den ofte skjult i vegg eller innbokset i et skap. Hvordan skal man da finne ut om noe er galt?

Finn skjulte feil

Datelco tilbyr termofotografering. Hva kan det brukes til?

For elektrisitet og elektriske installasjoner er alltid sikkerhet et viktig aspekt. Men når en installasjon er gjort, ligger den ofte skjult i vegg eller innbokset i et skap. Hvordan skal man da finne ut om noe er galt?

Termofotografering er avslørende og forebyggende

Når det oppstår feil på et elektrisk anlegg, utvikles det varme. Det kan skyldes overbelastning av ledningsnett eller kontaktpunkter, lysbuer der det er åpne brudd, eller det kan være bruk av feil sikringer i sikringsskapet - for å nevne noe. Men varmen vil så å si alltid være et avslørende element. En termofotografering avslører når noe er varmere enn omgivelsene.

Akkurat som man kjøper seg forsikring «i tilfelle noe skulle skje», er det mulig å kjøpe seg sikkerhet ved å termofotografere elektriske installasjoner. Det trenger ikke være åpenbare feil som skal avdekkes, det er vel så viktig å termofotografere installasjoner som fungerer greit. Da kan man raskt avdekke om det finnes én eller flere underliggende feil som kan komme til å utvikle seg videre.

Termofotografering er lik verdisikring

Datelco termofotograferer jevnlig el-anlegg hos våre store kunder. I ett tilfelle avslørte termofotograferingen graverende feil på 8 av 10 tavler. Konsekvensen i dette tilfellet, dersom det ikke var blitt avdekket, var at det kunne oppstått brann.

Når et elektrisk anlegg er godkjent og overtatt, er ansvaret for feil overdratt til eier. Skjer det noe med ditt elektriske anlegg er det dermed ditt ansvar. Termofotografering er derfor en viktig del av leveransen i en servicegjennomgang, el-kontroll og ved internkontroll

Eldre anlegg

Vår erfaring viser at det er viktigere med termofotografering jo eldre anlegget vi fotograferer er. Feil på elektriske anlegg oppstår gjerne over tid. Termofotografering er nådeløst mot el-problemer – der det blir varme, vises det helt tydelig. Da er problemområdet identifisert, og det gjør det enklere å begynne feilrettingen.

Termografering_ Datelco avdekker feil
Les også

Hva er termografering – og hvorfor er det viktig?

Termografi er en viktig del av forebyggende vedlikehold av elektriske installasjoner.

Les saken
IMG_0964
Les også

Møt Håkon - en av Datelcos eksperter på elektrotermografi

Håkon har tatt etterutdanning innen elektrotermografi etter at han startet i Datelco og er nå sertifisert til å utføre termofotografering for våre kunder.

Les saken