Datelco

Miljø, bærekraft og samfunnsansvar

Alt i alt spiller elektrobransjen en viktig rolle i å sikre en bærekraftig fremtid, og samfunnsansvar er en sentral del av denne rollen. Vi i Datelco ønsker å påvirke samfunnet på en positiv måte og å være med på å sikre en bærekraftig fremtid for selskapet selv og for samfunnet som helhet.

Miljøprofil

Datelco satser på å skape en positiv holdning til miljøtilpasset drift, hos egne ansatte, kunder og leverandører. For oss er det viktig å ha en troverdig miljøprofil. 

Klimaendringene verden opplever er dramatiske og selvforsterkende, og det kreves handling for å bekjempe den negative utviklingen. Vår rolle i dette grønne skiftet er via elektro, styring og svakstrøm. Offentlige bygg og institusjoner, næringsliv og private hjem har behov for energieffektivisering, sparing, miljøfokus og sikkerhet.

Datelco er sertifisert som Miljøfyrtårn og medlem i Grønt Punkt. Når vi er ute og jobber, enten det er installasjon eller kabling, sørger vi for å kildesortere alt overskuddsmateriell. Vi har investert i elektriske varebiler og skifter til mindre elektrisk krevende lyskilder (LED) der det er mulig.

Vårt samfunnsansvar omfatter en rekke forskjellige initiativer og praksiser, inkludert:

  • å redusere vår egen miljøpåvirkning
  • å bidra til å redusere energiforbruket til våre kunder ved å levere energieffektive løsninger og teknologi
  • å være en lærling bedrift og å være en foregangsbedrift for jenter i elektro
  • å sørge for en mer bærekraftig forsyningskjede ved å overvåke leverandørenes praksiser og å støtte bærekraftige produksjonsmetoder