Datarom_banner
Ekspertise

Datarom

Datelco bygger nye datarom, renoverer gamle datarom og tilbyr SCS – Scalable Computer Room Solution – et egenutviklet konsept for datarom som forandrer seg med bedriftens behov.

Hva må du huske på for et funksjonelt datarom?

Det viktigste for å bygge et velfungerende datarom er nok strøm, og så må datarommet være avsatt til data – og kun til data. Datarommet bør videre settes opp med mulighet for fleksibilitet, slik at det kan bygges ut for økt kapasitet.

Datarom utvikler mye varme, – det er utrolig hvor varmt det blir bare med noen få skap der servere står og går døgnet rundt. Dette gjør at kjøling er et viktig element i planleggingen av datarommet.

Videre må datarommet kables riktig – det er ikke nok å ha de riktige, skjermede kablene – i tillegg må rommet kables slik at hvem som helst med den rette kunnskapen skal kunne gå inn i rommet og feilsøke uten problemer. Rackene må settes opp slik at man ivaretar riktig kjøling for hvert enkelt skap, kombinert med at baksiden av skapene ligger åpne for vedlikehold.

Til slutt må du tenkte på sikkerhet. Datarommet må brannsikres og slukkesystem installeres. Sikkerhet rundt rommet må ivaretas, slik at ikke uautorisert personell får tilgang. Les mer om sikkerhet

Datelco tilbyr løsning for datarom fra a-å:

 • Levering av rack
 • Levering og installasjon av kubeløsninger
 • Installasjon høyhastighetsløsninger kobber og fiber
 • Levering og installasjon av UPS-systemer
 • Levering og installasjon av reservekraft (generator)
 • Installasjon av brannalarm (tradisjonelle anlegg og aspirasjon)
 • Levering av brannslukking
 • Installasjon av adgangskontroll og innbruddsalarm
 • Levering og montering av datagulv
 • Levering og montering av Rom i Rom
 • Opprydding i datarom
 • Flytting av datautstyr
 • Vask i datarom
 • Dataromsinspeksjoner
 • PDU`er
Datarom
Datelco har satt opp datarom for mange store bedrifter. Vil du ha hjelp med ditt datarom? Kontakt oss i dag for en uforpliktende samtale!
Datarom_opprydning

Opprydning i datarom

I tillegg til å levere nye datarom, er Datelco blitt eksperter på å modernisere og rydde opp i eksisterende rom.

Ettersom både servere og lagringsløsninger har endret og effektivisert seg, har plassbehovet endret seg med dem.

Like fullt er det mange rom vi kommer inn i, der det så å si er umulig å finne frem i kablingsjungelen. Flere ulike IT-sjefer og “uautorisert” patching kan gjennom år bygge seg opp til uoversiktlige rom der man garantert vil oppleve både forsinkelser og feil i hverdagen. Når våre folk går inn og rydder, er det mer en ledningene det blir orden på.

Sikkerhet i datarom

Hovedsakelig kan man si at det er fire ulike former for sikkerhet rundt og i et datarom: Adgangssikkerhet, Strømsikkerhet, Datasikkerhet og Brannsikkerhet. I tillegg må man sørge for generelt vedlikehold for å unngå eventuelle vannlekkasjer, overvåke luftkvalitet m.m.

Adgangssikkerhet

Man må sikre området datarommet ligger i, slik at uautoriserte personer ikke får adgang til dette området. Datelco leverer og installerer de nødvendige sikkerhetsprodukter og -systemer for slik sikkerhet.

Strømsikkerhet

Strømsikkerhet er både sikring av kvalitet og tilgang på nødvendig mengde strøm til datarommet, samt etablering av en mulighet for nødstrøm i tilfelle inngående strøm blir borte.

For den daglige bruken er installering av UPS-er med spenningsregulatorer for å opprettholde riktig nivå på elektrisiteten, et viktig moment. Ofte opplever man at nettspenningen varierer av ulike grunner – UPS med spenningsregulator sørger for å utjevne disse “dippene” slik at ikke datautstyret tar skade av variasjonene.

Nødstrøm kan være en kombinasjon av batterier og strømaggregat. I det øyeblikket strømmen forsvinner, tar batteriene over tilførselen, mens aggregatet starter. Når aggregatet produserer nødvendig strømmengde, sjaltes batteriene ut og lades samtidig med at datarommet får den nødvendige mengden strøm.

Datasikkerhet

Datasikkerhet består av at det settes opp en elektronisk brannmur som beskytter utstyret i datarommet mot uønskede besøkende. Slike brannmurer kan settes opp med varierende grader av sikkerhet – jo høyere sikkerhet, jo mer omstendelig blir all vennligsinnet kommunikasjon.

Det kan f.eks. dreie seg om vedlikeholdsrutiner o.l. som skal foregå fra utsiden av brannmuren. Likevel er det å anbefale at man legger seg på et høyt sikkerhetsnivå, siden det finnes svært sofistikerte hackere “der ute”. Det samme gjelder for virtuelle innbrudd som for innbrudd i boliger – det viktigste er å sinke innbruddene så lenge at alarmen setter rette personer i stand til å gjøre noe med dem.

Brannsikkerhet

Brannsikkerhet er både et spørsmål om beskyttelse mot varmgang i datamateriellet og deteksjon og bekjempelse av ulming og åpen flamme. Varmgang i datamateriellet bekjempes først og fremst av kjøling av dataskapene med innhold. Varmgang ut over dette, ulming og rene branntilløp, skjer gjerne i forbindelse med det elektriske anlegget. 

Det første punktet som må være på plass, er gode detektorer for å oppdage slike tilløp. Sensorer av ulike typer – luftsamplere eller laserbaserte detektorer – dekker forskjellige former for varme og partikkelutslipp. Vi i Datelco vet hvilke som bør benyttes. For å slukke branner i datarom er det lite hensiktsmessig med vann som slukkemiddel. Her benyttes som regel Inergen-, Halon- eller Argonbaserte gassløsninger.

Datelcos eget dataromkonsept

SCS – Scalable Computer Room Solution

Datarom for fremtiden

Nøkkelordet bak SCS er fleksibilitet. SCS – Scalable Computer Room Solution – er Datelcos eget dataromkonsept for bedrifter som ønsker å bygge datarom for fremtiden – i tillegg til for nåtiden.

Hvordan planlegger vi et SCS-datarom?

Fase 1

Første fase i prosessen er å analysere bedriften vi skal bygge et SCS-datarom for.

 • Hvor mye datakraft bruker bedriften i dag?
 • Regner man med å utvide – i så fall hvor mye?
 • Vet vi ca. når?
 • Kommer dataskyer og serverleie-løsninger til å innvirke på bedriftens datarombehov?
Fase 2

Deretter begynner vi planleggingen av selve rommet.

 • Hvilke fysiske begrensninger har vi?
 • Er det et nybygg eller eksisterende rom?
 • Hvor er det naturlig å legge gjennomføring av kabler, strøm og overvåking?
 • Skal man ha nødstrømsaggregat – hvor skal i så fall dette plasseres?

Som vanlig er det strømforsyning, kjølebehov, arealutnyttelse og sikkerhet mot brann og uautorisert tilgang til rommet som er de viktigste momentene i planleggingen.

Fase 3

Fase tre er å se forventet utvikling av databehov sett i sammenheng med de fysiske begrensningene – eller mulighetene. Ved å forutse endringer i behovet, legger vi opp datarommet som en fleksibel løsning. Vi tar høyde for økninger i databehovet – noe som igjen får konsekvenser for mengde strøm, kjølebehovet, fysisk plassering av skap og muligheten for ny kabling til nye skap.

Vil du vite mer om SCS og hvordan dette konseptet kan spare deg og bedriften for penger, over tid, kan du kontakte oss her.