Byggautomasjon_banner

Bygg-automasjon

Et godt byggautomasjonssystem gjør bygningen din smartere, mer effektiv og mer bærekraftig. 

Hva er byggautomasjon?

Byggautomasjon kan vi se på som hjernen i moderne bygg: Automatiske systemer som overvåker de ulike tekniske områdene i bygget og passer på at disse samhandler. Med byggautomasjon tilpasses temperatur, lys og luft, og systemet kan fjernstyres. Målet er å skape godt inneklima, optimal energieffektivisering, lave driftskostnader og fornøyde sluttbrukere.

Et godt byggautomasjonssystem gjør bygningen din smartere, mer effektiv og mer bærekraftig. Dette er uunnværlig i moderne bygg. Vi ser derfor en stor økning i forespørsler fra eiendomseiere som ønsker å oppgradere eldre bygg til nye standarder. Her er Datelco en profesjonell rådgiver og partner i prosessen.

Byggautomasjon er bærekraftig

Ifølge miljødirektoratet kom omtrent 6 prosent av de globale utslippene fra bygninger i 2019. Legger man til indirekte utslipp fra elektrisitet og oppvarming, øker andelen til 21 prosent. Ettersom bygninger står for så stor andel av verdens karbondioksidutslipp, vil vi ved å automatisere, oppgradere og digitalisere bygningene kunne redusere utslippene og dermed bidra til en bærekraftig utvikling.

Byggautomasjon betyr ikke bare miljø- og energigevinster, det har i tillegg positiv innvirkning på forholdene i bygget. Opplevelsen av å bruke bygget blir bedre.

Fordeler med byggautomasjon:

 • Feil oppdages tidlig
 • Bygningens levetid forlenges
 • Kontinuerlig energioptimalisering gir bedre driftsnett
 • Alle bygningsløsningene kan styres i ett brukergrensesnitt
 • De tekniske løsningene kan overvåkes og fjernstyres
 • Energieffektivisering
 • Sunnere inneklima i bygget

Det beste automatiseringssystemet

Datelco er din kompetansepartner innen byggautomasjon. Våre eksperter hjelper deg å finne den beste løsningen for både nybygg og eksisterende bygg, og bistår med prosjektering og installasjon. Vi kan også vedlikeholde systemet gjennom hele livssyklusen. Velger du Datelco får du bredde, ekspertise og spisskompetanse.

Dette tilbyr vi innen automasjon:

 • Prosjektering
 • Installasjon
 • Testing og feilsøking
 • Energioptimalisering
 • Service- og vedlikeholdsavtale
 • Programvareoppdatering
 • SD-anlegg
Kontakt oss i dag for en uforpliktende samtale!
Byggautomasjon_Nettverk
Les mer

Nettverk

For å kable et nettverk, må du vite hva nettverket skal gjøre. 

Les mer
Byggautomasjon_Brann og sikkerhet
Les mer

Brann og sikkerhet

Datelco kan analysere dine behov, og prosjektere og installere alle nødvendige systemer.

Les mer
Byggautomasjon_Datarom
Les mer

Datarom

Datelco bygger nye datarom, renoverer gamle datarom og tilbyr Scalable Computer Room Solution.

Les mer