Tjenester 09.01.2024

Er datarommet rotete? Hvordan er det da med IT og sikkerhet?

Datelco kan hjelpe deg å forbedre ditt lokale datarom med tanke på strøm, kjøling, serverskap, sikkerhet, overvåkning og belysning. På denne måten sikrer vi at datarommet er i god stand og at det kan støtte virksomhetens IT-behov i mange år fremover.

Et rotete datarom kan være en sikkerhetsrisiko og en kilde til problemer for bedrifter. Det er derfor viktig å ta grep for å unngå rotete datarom.

Hva er lokal lagring?

Lokal lagring betyr at bedriftens data lagres på en server som står i bedriftens egne lokaler. Serveren kan driftes av bedriften selv eller av en IT-partner. Data og annen informasjon deles mellom datamaskinene via det lokale nettverket.

Selv om de fleste bedrifter i dag lagrer dataene sine i skyen, er datarommet fremdeles kjernen i IT-infrastrukturen for mange virksomheter. Datarommet er stedet der datamaskiner, lagringsenheter og annet IT-utstyr knyttes sammen med alle brukerne og sikrer dermed at virksomheten kan jobbe sikkert og effektivt. Vi ser også at noen bedrifter velger å flytte enkelte applikasjoner og programmer tilbake fra skyen til lokal lagring, slik at de har en kombinasjon av skybasert lagring og lokal lagring.

Bedrifter i dag er avhengig av god og pålitelig IT-infrastruktur. Dessverre ser vi at mange datarom i dag er utdaterte og ineffektive. De bruker for mye strøm, er vanskelige å administrere og gir ikke tilstrekkelig sikkerhet.

Utfordringer med rotete datarom

IT-installasjoner hos små bedrifter eller avdelinger blir gjerne henvist til små, begrensede rom. Slike datarom kan ofte være trange, rotete og ikke sikre med hensyn til tilgang. Det er ofte et rot i ledninger, og temperaturen er for høy.

Et rotete datarom kan være en sikkerhetsrisiko og en kilde til problemer for bedrifter. Her er noen av de viktigste utfordringene med rotete datarom:

  • Sikkerhetsrisiko: Et rotete datarom kan være vanskelig å overvåke, noe som kan gjøre det lettere for uvedkommende å få tilgang til sensitive data. I tillegg kan rotete kabler og ledninger øke risikoen for overoppheting eller brann.

  • Problemer med administrasjon: Et rotete datarom kan være vanskelig å administrere. Det kan være vanskelig å finne frem til det man trenger, og det kan være vanskelig å holde oversikt over statusen til utstyret. Dette kan føre til forsinkelser og feil, og det kan øke kostnadene.

  • Økt energiforbruk: Et rotete datarom kan føre til økt energiforbruk. Dette skyldes at rotete kabler og ledninger kan føre til at varmespredningen i datarommet blir dårligere.

Konsekvenser av rotete datarom

De negative konsekvensene av rotete datarom kan være betydelige. Et rotete datarom kan blant annet føre til:

  • Tap av data: Hvis dataene ikke er godt nok sikret, kan farer som brann, vann, tyveri eller skade på utstyr føre til tap av data, noe som kan være svært kostbart for bedrifter.

  • Tap av inntekter: Hvis bedriftens IT-systemer ikke fungerer som de skal, kan ikke bedriften utføre sine daglige operasjoner, og det kan igjen føre til tap av inntekter.

  • Renommétap: Hvis bedriftens IT-systemer er utsatt for sikkerhetsbrudd, kan det føre til renommétap. Dette skyldes at bedriften kan bli sett på som uansvarlig eller uforsiktig.

Vi kan hjelpe deg å rydde

Vi i Datelco har hjulpet mange kunder med å rydde i datarommet. Ofte har rommene vært arvet fra tidligere IT-sjefer, og i flere av datarommene vi har modernisert og re-installert har forvirringen vært total med hensyn til hvem som er koblet opp mot hva – og ikke minst med hensyn til hvor datakraften blir av på veien.

Ved opprydning ser vi typisk på:

  • Kablingsjungelen: Det kan være et virvar av kabler og ledninger som kan være vanskelig å finne frem i. Da blir det vanskelig å holde oversikt over hvilke enheter som er koblet til hvilke kabler. Dette kan føre til feil og driftsavbrudd. For å forbedre administrasjonen av datarommet er det viktig å ha et godt system for kabelmerking/kabelføring og for å holde oversikt over hvilke enheter som er koblet til hvilke kabler.

  • Strømforbruk: Et av de største problemene med gamle datarom er strømforbruket. Dette utgjør store kostnader for virksomhetene, og det bidrar også til klimagassutslippene. En måte å redusere strømforbruket på, er å installere intelligent styring av belysning, kjøling og andre systemer. Dette kan bidra til å sikre at datarommet bare bruker så mye strøm som nødvendig.

  • Sikkerhet: Sikkerheten er også et viktig aspekt ved datarom. Datarom inneholder ofte sensitive data som må beskyttes mot uautorisert tilgang. Gamle datarom kan ofte ha svake sikkerhetsrutiner. For å forbedre sikkerheten i datarommet er det viktig å ha adgangskontroll, brannalarmer, brannslukningsutstyr og kameraovervåking.

  • Renhold: Vi har til og med hjulpet kunder å rengjøre datarommet etter at vi er ferdige med å rydde. Vi kan også lage en plan for hvor ofte og hvordan man skal rengjøre datarommet.

Les mer om vår ekspertise på nettsiden: Datarom

Konklusjon

Orden i datarommet er en nødvendighet for å møte dagens krav til pålitelig IT-infrastruktur. Ved å redusere strømforbruket, forbedre administrasjonen og øke sikkerheten, kan virksomhetene spare penger og sikre at IT-infrastrukturen fungerer effektivt og sikkert.

Kontakt oss gjerne i dag for en uforpliktende samtale: