tjenester 28.11.2023

Hva er termografering – og hvorfor er det viktig?

Termografi er en viktig del av forebyggende vedlikehold av elektriske installasjoner. Brann i elektriske anlegg kan få veldig store konsekvenser, både økonomisk, miljømessig og menneskelig. Ved å bruke termografi kan du beskytte eiendommen din mot brann og skader.

Termografi er en viktig del av forebyggende vedlikehold av elektriske installasjoner. Brann i elektriske anlegg kan få veldig store konsekvenser, både økonomisk, miljømessig og menneskelig. Ved å bruke termografi kan du beskytte eiendommen din mot brann og skader.

Hva er termografering?

Termografering eller termofotografering er en metode for å måle temperaturforskjeller på en overflate. Dette gjøres med et infrarødt kamera, eller termokamera som er sensitivt for infrarød stråling. Infrarød stråling er en type elektromagnetisk stråling som ikke er synlig for det menneskelige øyet, men som kan oppfattes av termokameraer. 

Hva brukes termografering til?

Termografi kan brukes til forskjellige formål, inkludert:

 • kontroll av elektriske anlegg som fordelings- og koblingstavler, ventilasjonsanlegg og elektromotorer
 • feilsøking i varmekabelanlegg
 • påvisning av vannbårne varmesystemer
 • mekanisk inspeksjon for å avdekke overoppheting i motorer, pumper, produksjonsbånd og kompressorer
 • byggtermografering for å avsløre manglende isolasjon i vegger og tak, og utettheter i bygningskroppen.

I denne artikkelen fokuserer vi på bruken av termografi i elektriske anlegg. Elektrotermografi er det mest utviklede bruksområde for termografi. Metoden brukes til å finne områder med varmegang i det elektriske anlegget, og dermed oppdage feil før de fører til driftsstopp. Elektrotermografi er derfor en viktig del av forebyggende vedlikehold av elektriske anlegg. 

Les også: Møt Håkon - en av Datelcos eksperter på elektrotermografi

Hvordan utføres elektrotermografi?

Termografi utføres av en sertifisert termografør. Prosedyren for termografi er som følger:

 1. Kontakt termografør (for eksempel Datelco), og avtal en tid
 2. Termograføren møter opp ved anlegget med et infrarødt kamera
 3. Termograføren tar bilder av anlegget med kameraet
 4. Termograføren analyserer bildene for å identifisere områder med varmegang
 5. Termograføren gir en rapport med anbefalinger og tiltak for å rette opp eventuelle feil
Eksempel fra en jobb vi har utført:
Termo rapportTermo rapport2

Fordelene med elektrotermografi

Det er mange fordeler med å benytte elektrotermografi for å sjekke det elektriske anlegget:

 • Se skjulte feil: Termografi kan avdekke feil og mangler du ikke kan se med det blotte øye.
 • Unngå driftsstans: Termografi er en berøringsfri metode, som betyr at produksjonen kan fortsette som normalt under undersøkelsen.
 • Forebyggende: Termografi kan avdekke svakheter og feil i din elektriske installasjon før en skade oppstår.
 • Forhindre brann: Termografi oppdager varmegang som er en indikasjon på at det er en feil i anlegget, som kan føre til brann.
 • Forsikring: Flere forsikringsselskaper krever nå at bedrifter termograferer installasjonene sine jevnlig.

Dersom det bryter ut brann i elektriske anlegg, kan det få store konsekvenser. Bedriften kan få kostnader ved reparasjon, driftsstans og produksjonstap. I tillegg kan kostandene ved personskade eller miljøskade bli enorme. På denne måten kan det å jevnlig kontrollere det elektriske anlegget med termografi gi økt driftssikkerhet, besparelser i vedlikeholdsutgifter og reduserte uforutsette kostnader. 

Her er noen tips for å få mest mulig ut av elektrotermografi

 • Ta kontakt med en sertifisert termografør for å få en uforpliktende samtale om hvordan elektrotermografi kan brukes i ditt anlegg.
 • Be om en skriftlig rapport etter undersøkelsen. Rapporten skal gi en oversikt over alle områdene som ble undersøkt, samt en anbefaling om tiltak som bør iverksettes.
 • Følg opp anbefalingene fra rapporten. Dette vil bidra til å sikre at anlegget ditt er trygt og fungerer optimalt.
 • Bruk termografering som en del av bedriftens internkontrollsystem

Kontakt oss gjerne om du har spørsmål:

 

Hvordan fungerer termografi – for deg som vil vite enda mer

Når man utfører termografi, bruker man et infrarødt kamera til å måle temperaturforskjeller på en overflate. Kameraet sender ut infrarød stråling og fanger opp den reflekterte strålingen. Den reflekterte strålingen omdannes så til et termogram, som er et bilde som viser temperaturforskjellene på overflaten.

Vi kan altså se temperaturforskjeller mellom ulike komponenter ved å måle strålevarme fra et objekt. Termokameraet konverterer infrarøde stråler til temperaturer og tildeler hver temperatur en bestemt farge, slik at man kan visualisere temperaturforskjellene på overflater, lignende som ved å se på et fotografi.

Termisk eller infrarød energi, som er den delen av det elektromagnetiske spekteret som vi oppfatter som varme, er usynlig for det menneskelige øyet. Termokamera gir oss muligheten til å visualisere denne varme strålingen, og det utfyller det visuelle spekteret ved å produsere bilder av infrarød stråling som ellers ikke kan ses med det blotte øye.

Datelco hjelper deg

Datelco har sertifiserte termografører. For å bli sertifisert må man oppfylle krav til formell utdanning med tilleggskompetanse og praktisk erfaring. Vi passer alltid på å utføre kontrollen mens utstyret er under tilstrekkelig belastning, så vi får reelle målinger. Vi må også følge konkrete krav til hvordan bilder og rapporter skal arkiveres. Våre rapporter er utformet på en måte som gjøre det lett å forstå hva som eventuelt er feil, og hva man bør gjøre.

Se også nettsiden: Termofotografering

Se også alt det andre vi leverer av tjenester på denne oversiktssiden