Det blir viktigere og viktigere å ha en troverdig miljøprofil. Uten å ta hensyn til miljøet, går man som leverandør glipp av kontrakter med stat og kommune, i tillegg til at også andre store kontraktører stadig oftere setter krav til hvordan man takler miljøhensynet.

Datelco satser på å skape en positiv holdning til miljøtilpasset drift, hos egne ansatte, kunder og leverandører.

Vi er allerede sertifisert som Miljøfyrtårn og medlem i Grønt Punkt. Når vi er ute og jobber, enten det er installasjon eller kabling, sørger vi for å kildesortere alt overskuddsmateriell.

Datelco var i 1999 med på å opprette Opplæringskontoret for Tele, Data og Elektro – OTDE – som utdanner og organiserer lærlinger innenfor ulike fagemner. Vi har investert i elektriske varebiler og skifter til mindre elektrisk krevende lyskilder (LED) der det er mulig.

Les mer om de ulike tiltakene og hvilken virkning de har:

Miljøfyrtårn
Grønt Punkt
Etisk handel
Lærlinger