Datelco er kontrollmedlem i Grønt Punkt

Det betyr at Datelco setter som krav til sine underleverandører at de har standardmedlemskap i Grønt Punkt. Et standardmedlem er en bedrift som bruker emballasje, det vil si produsenter og importører av varer med emballasje eller tomemballasje.

Selve Grønt Punkt ble startet i 1997 av det daværende Miljøverndepartementet, og har som formål å få flest mulig bedrifter og organisasjoner til å ta ansvar for all emballasje de er i befatning med i virksomheten sin. De drifter i dag returordningene for plastemballasje, kartong og drikkekartong.

Som medlem i Grønt Punkt er vi «inne» hos innkjøperne

Stadig flere bedrifter, kommuner og statlige foretak krever at man er medlem i Grønt Punkt for at man skal kunne komme i betraktning som leverandør.

Datelco ligger godt an på miljøsiden, både som Miljøfyrtårn og som medlem i Grønt Punkt. Vi ser at miljøsatsingen – både andres og vår egen – bærer frukter. Ordninger og systemer som fungerer miljømessig, bidrar både til bedre ryddighet og styring av aktivitetene våre.