Nye kontrakter 14.12.2023

Datelco utfører elektroarbeider på skjermingsverdige eiendommer i Oslo og omegn

Hva er skjermingsverdige eiendommer - og hvorfor har Statsbygg valgt Datelco som den ideelle partneren for elektroarbeider i slike eiendommer i Oslo og omegn?

Datelco har i år inngått en ny rammeavtale med Statsbygg om elektroarbeider på skjermingsverdige eiendommer!

Skjermingsverdige eiendommer defineres som områder, bygninger og anlegg som må beskyttes mot sikkerhetstruende virksomhet av hensyn til rikets eller alliertes sikkerhet eller andre vitale nasjonale sikkerhetsinteresser.

I rammeavtalen skal Datelco være med å sikre Statsbyggs tilgang på kvalifiserte elektrotjenester, både til planlagte og løpende arbeider som oppstår i forbindelse med drift og vedlikehold av denne bygningsmassen.

Leverandører som skal arbeide på disse eiendommene må ha sikkerhetsklarert personell. I Datelco har vi mange ansatte med slik sikkerhetsklarering. Vi har også lang erfaring med arbeid på eiendommer og bygg som krever ekstra sikkerhet og ekstra kompetent personell.

Datelco har samarbeidet med Statsbygg om denne rammeavtalen i mange år allerede, og vi er utrolig stolte av å ha fått fornyet tillit. Verdien av rammeavtalen er estimert til 450 MNOK over en periode på 7 år, og Datelco er en av 4 leverandører som ble valgt ut.

Se alle våre rammeavtaler på nettsiden: Kunder og samarbeidspartnere

Kontakt oss gjerne: