Send oss en forespørsel

SCS – Scalable Computer Room Solution

SCS – Scalable Computer Room Solution

Datarom for fremtiden

SCS – Scalable Computer Room Solution – er Datelcos eget dataromkonsept for bedrifter som ønsker å bygge datarom for fremtiden – ikke for nåtiden.

Scalable Computer room Solutions – SCS
– eller ”Hvordan bygger du datarom for fremtiden?”

scs skapNøkkelordet bak SCS er fleksibilitet. Datarom bygd etter konseptet SCS er som en gummiball; trenger du mer volum, blåser du den opp, trenger du mindre plass, slipper du ut luft. Nå er naturligvis ikke datarom oppblåsbare – men tanken er den samme.

Elementene i et datarom

Strøm, kjøling, kabling, dataskap, brannsikkerhet og adgangskontroll. Bums! Der har du datarommet ditt, det er bare å sette inn serverne dine og koble til.

Eller…?

Første fase i prosessen er å analysere bedriften vi skal bygge et SCS-datarom for.
Hvor mye datakraft bruker bedriften i dag? Regner man med å utvide – i så fall hvor mye?
Vet vi ca. når? Kommer dataskyer og serverleie-løsninger til å innvirke på bedriftens datarombehov? Først når vi vet behovet i overskuelig fremtid, vet vi hvor vi skal begynne
– for vi vet fortsatt ikke nok til å ta det første spataket.

Deretter må vi begynne planleggingen av rommet. Hvilke fysiske begrensninger har vi?
Er det et nybygg eller eksisterende rom? Hvor er det naturlig å legge gjennomføring av kabler, strøm og overvåking? Skal man ha nødstrømaggregat – hvor skal i så fall dette plasseres? Som vanlig er det strømforsyning, kjølebehov, arealutnyttelse og sikkerhet mot brann og uautorisert tilgang til rommet som er de viktigste momentene i planleggingen.

Fase tre er å se forventet utvikling av databehov sett i sammenheng med de fysiske begrensningene – eller mulighetene. Ved å forutse endringer i behovet, legger vi opp datarommet som en fleksibel løsning. Vi tar høyde for økninger i databehovet – noe som igjen får konsekvenser for mengde strøm, kjølebehovet, fysisk plassering av skap og muligheten for ny kabling til nye skap.

SCS er en bedre måte å løse et plassproblem på

Med SCS tar vi bekymringene på forskudd, så å si. Vi forutsetter nemlig at noe skal skje – og for bedriften eller bygget ditt er det jo positivt med behov for mer datakraft, siden det betyr at det går bra med deg og/eller leietakerne dine.

Vil du vite mer om SCS og hvordan dette konseptet kan spare deg og bedriften for penger, over tid, kan du kontakte oss her.