Nye kontrakter 07.11.2023

Fornyet tillit for Datelco i Nordre Follo

Datelco har igjen vunnet rammeavtalen om elektrikertjenester i Nordre Follo. Avtalen har en estimert verdi på MNOK 65 over 4 år. Datelco deler avtalen med Aa Elektro Installasjon AS.

Datelco har igjen vunnet rammeavtalen om elektrikertjenester i Nordre Follo. Avtalen har en estimert verdi på MNOK 65 over 4 år. Datelco deler avtalen med Aa Elektro Installasjon AS.

Dette oppdraget gjelder alle deler av Nordre Follos eiendomsmasse som for tiden består av omtrent 340.000 m2 fordelt på ca. 200 bygg og rundt 900 utleieboliger.

I denne avtalen tilbyr Datelco elektrotjenester til skoler, barnehager, omsorgsboliger, sykehjem, sykehus, idretts- og svømmeanlegg, vann- og avløpsstasjoner, boliger og kontor – og kulturbygg.

Typiske oppdrag i denne rammeavtalen:
  • Service, vedlikehold, reparasjoner, utskiftninger eller installasjoner for sterkstrøm både innvendig og utvendig.
  • Ombygging, utvidelse og utskifting av el-fordelere
  • Installasjon, sveising, reparasjon av fiberkabling, multimodus og singelmodus
  • Automatikk for byggetekniske anlegg og automatikk for VA-tekniske installasjoner
  • Montering, omlegging og utvidelse av dataspredernett
  • Generell feilsøking
  • Svakstrømsinstallasjoner
Hvorfor vant Datelco denne avtalen?

Datelco er en profesjonell leverandør, med bred faglig kompetanse og integritet i arbeidet. Vi sikrer dermed en trygg utførelse av arbeidet, og gode og holdbare resultater.

Datelco består av mange dyktige medarbeidere som deler av sin kompetanse på tvers av fagfelt for å kunne yte best mulig til sine kunder. Ved oppgaver med behov for spesialkompetanse har Datelco fagspesialister tilgjengelige for å bistå og dele av sin kompetanse.

Nordre Follo kommune får med dette en effektiv og sikker drift av kommunens bygninger og installasjoner.

Vi takker for tilliten og gleder oss til å fortsette det gode samarbeidet!

Se alle våre rammeavtaler på nettsiden: Kunder og samarbeidspartnere

Kontakt:Datelco_Ansatte_Jan

Jan Arnesen – avdelingsleder elektro/rammeavtaler
Email: jan.arnesen@datelco.no 
Telefonnummer: 
928 44 530

 

Mer om Datelco