Å jobbe i Datelco 14.11.2023

FSE-kurs for Datelcoansatte – viktig for sikkerhet og kompetanse

Forrige uke var alle Datelcos prosjektledere, elektrikere og lærlinger inne på hovedkontoret for å gjennomføre FSE-kurs og førstehjelpsopplæring

Forrige uke var alle Datelcos prosjektledere, elektrikere og lærlinger inne på hovedkontoret for å gjennomføre FSE-kurs og førstehjelpsopplæring.

Hva er FSE-kurs?

FSE står for Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg. Elektrofagarbeidere og annet personell som jobber på eller nær elektriske anlegg må gjennomgå denne opplæringen minimum hver 12 måned. Førstehjelpsopplæring må også gjennomføres årlig.

Elektrisk strøm kan være farlig, og selv små feil kan føre til alvorlige skader. Det er derfor viktig at elektrikere har den nødvendige opplæringen for å jobbe sikkert med elektriske anlegg. I Datelco tar vi sikkerhet på alvor, og forrige uke hadde vi altså alle våre ansatte inne på kurs på hovedkontoret.

Det var Trainor som sto for opplæringen.

FSE-kurs2

Målsettingen med FSE-kurset

Forskrift om Sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE) er avgjørende innenfor elektrisk sikkerhet, og FSE-kurset er et viktig verktøy for å forstå og overholde denne forskriften. I tillegg til å bygge lego, ble deltakerne tatt gjennom tema som:

  • Oppbygging og innhold i forskriften
  • Gjennomgang av de viktigste paragrafene i forskriften
  • Hvordan forebygge ulykker som er forårsaket av kortslutning eller strømgjennomgang
  • Å skape gode holdninger
  • Bruk av sikkerhetsutstyr
  • Førstehjelp
FSE3

Datelco_ansatte_Hege

«Et FSE-kurs er en uvurderlig opplæring som gir våre ansatte kunnskap og ferdigheter som er essensielle for sikkerheten i arbeidet. Etter kurset er deltakerne bedre rustet til å håndtere potensielle farer og nødsituasjoner, og bidra til å opprettholde en trygg arbeidsplass for alle.» Hege Evensen, daglig leder

 

Mer om hvordan det er å jobbe i Datelco