Nyheter 01.03.2018

Nå kabler vi i 4 verdensdeler

Datelco er en stor leverandør til norske myndigheter, organisasjoner og bedrifter med virksomhetskritiske og sensitive jobber innen IT. Blant disse er vi spesielt benyttet for kabling, bygging av datarom, samt vedlikehold av datainstallasjoner og kablingen som hører med.

Store avtaler – vi kabler med store oppdragsgivere


Datelco er en stor leverandør til norske myndigheter, organisasjoner og bedrifter med virksomhetskritiske og sensitive jobber innen IT. Blant disse er vi spesielt benyttet for kabling, bygging av datarom, samt vedlikehold av datainstallasjoner og kablingen som hører med.

Blant oppdragsgiverne vi kabler for, finnes bl.a. Utenriksdepartementet (UD). Det betyr at vi i dag er representert i norske ambassader på 4 kontinenter!

Dette kan jo f.eks. være godt nytt for reiselystne montører. Vi har så å si alltid jobber utenlands. Les mer (karriere)


Datelcos installatører er ikke som andre installatører

Datelco har avtaler med og jobber for store aktører innen stat, kommune og næringslivet. Siden vi jobber i stort sett svært sensitive omgivelser; datarom, styrerom, kommunikasjonssentraler o.l., stiller vi høye krav til folkene våre. Ikke bare rent faglig, men også til evnen til å kommunisere og å forstå at vi ikke alltid er et velkomment innslag i kundenes hverdag. Vi er nødvendige, men det er også søppelbilen som står i veien når du har dårlig tid. Nettopp derfor er det så viktig at våre folk – og kanskje spesielt de som reiser utenlands – skjønner verdien av “å oppføre seg”, også når det de kabler er “viktig”.When in Rome, do like the Romans


Når vi sender spesialister til utlandet, er de en forutsetning at de kan fungere like godt i London som i Lahore, i Murmansk som i Myanmar. Dette er 4 ikke tilfeldig utvalgte områder der vi har hatt – og har – jobber. For oss “fjeldaber” er det viktig at vi setter oss inn i særegenhetene ved det enkelte land og den enkelte region vi skal jobbe. Hva kan man si, og til hvem? Hva er OK, hva er tabu? Visste du at du aldri må vise fotbladene dine til en saudi-araber? Eller at venstre hånd er uren i svært mange land i verden? For å fungere blant Datelcos utenlandsjobbere, er det nettopp slike ting du må vite.Mora di jobber ikke sammen med deg


Datelco var blant de første håndverkerbedriftene som tok ansvar for hvordan det så ut etter oss etter at et oppdrag var ferdig. Vi støvsuget, ryddet, fjernet avfall og – om nødvendig – vasket etter oss etter endt tjeneste. Det var det siste oppdragsgiver så av oss. Vi vet at vi har fått jobber vi ellers ikke hadde fått, fordi “noen snakket sammen”. Det de snakket om, var nettopp hvordan vi oppførte oss før, under og etter at jobben var gjort. Bare tenk deg hvordan det ville sett ut hvis mora di hadde jobbet sammen med deg. SLIK vil vi at det skal se ut når vi er ferdige der vi installerer og kabler…