Nyheter 01.02.2018

Oslo Tinghus

I og med at Oslo Tinghus er fredet både inn- og utvendig, måtte man lage nye armaturer for LED-belysning; de eksisterende lampene måtte beholdes. Sammen med SG Armatur utviklet Datelco en helt ny innmat i lampene

Oslo Tinghus: både bygg og innmat fra én hånd


Det er kanskje på plass med en liten bakgrunn om den spesielle karakteren ved Oslo Tinghus. Tinghuset sto ferdig i 1994, og er tegnet av arkitektfirmaet Østgaard AS, som i 2007 skiftet navn til Terje Grønmo Arkitekter AS. Grønmo var også hovedarkitekten bak Oslo Tinghus, et monumentalbygg som er betegnet “Jusens Storstue”.
Østgaard AS hadde som filosofi at de ikke bare skulle stå for arealplanlegging og fasader. De ville også involvere seg i lyssetting og utforming av armaturene som kastet lys over fasader og interiører. 
Resultatet ble totalt 2.000 tilpassede armaturer, spredt i og på bygget.

Nye tider, ny innmat


De strenge reglene for hva man kan gjøre med utseendet på og i et bygg på Gul liste, førte til at man måtte i tenkeboksen da man fant at man ville prøve å spare strøm og penger i Oslo Tinghus. Hvordan kunne man minske strømbruken i de 2.000 armaturene, uten å bytte dem ut? Skifte av armaturer ville nemlig ikke Riksantikvaren se på med blide øyne.
Da vi i Datelco skulle levere anbud på strømsparingsløsningen, fant vi ut at løsningen måtte bli å skifte innmaten i armaturene, og gå over til LED-belysning.
Jobben ble gjennomført, og vi vet at både vi og Statsbygg, som var oppdragsgiver, ser lyst på resultatene av denne.

Driftsleder ser flere lyspunkter enn den nye armaturen


Driftsleder Åge Solberg har et hjerte som banker varmt for Oslo Tinghus, og han er med rette stolt av mye av det Statsbygg har fått til. Som f.eks. et forbruk per kvm på nærmere 100 kWt, mens det var over 200 per kvm da bygget var nytt! Og når det gjelder jobben med å skifte fra sparepærer til LED-belysning, antyder foreløpige beregninger en årlig besparelse i rene strømkostnader på 320.000,- kroner. Solberg legger til at bytting av pærer – som man nå slipper – tidligere belastet budsjettet med ca. 300.000,- kroner – altså en total besparelse for norske skattebetalere på minst 620.000,- kroner.

Spesialutviklede armaturer


I og med at Oslo Tinghus er fredet både inn- og utvendig, måtte man lage nye armaturer for LED-belysning; de eksisterende lampene måtte beholdes. Sammen med SG Armatur utviklet Datelco en helt ny innmat i lampene, der det ble tatt hensyn til varmeutvikling ved å lage kjøleribber på oversiden av armaturen, i tillegg til at alle komponenter lå sikret mot fysiske påvirkninger – som f.eks. støvklut. Armaturen har vist seg så driftssikker at den nå er med i katalogen til SG Armatur.

Ikke én klage!


Oslo Tinghus har vært i funksjon hele veien under bytting av armaturene, og mange av dommerne, advokatene m.m. som jobber der, trenger ro til å konsentrere seg om sakene de jobber med. Like fullt har det ikke vært sendt én klage på jobben som er gjort, de som har gjort jobben eller resultatet av jobben. De fleste har faktisk ikke en gang merket at armatur og lyskilde er skiftet ut …

Prototypen (til høyre) – her baksiden med kjøleribber, utviklet og nystøpt spesielt for Tinghusets behov, av SG Armaturer. Til venstre ser vi inn under kuppelen – man har gått fra to sparepærer til ett LED senterlys. Uten at noen har merket forskjell.

 

Meld deg på nyhetsvarsel fra Datelco: