Datelcos lærlinger 13.02.2024

Datelco: Lærlinger er fremtidens arbeidskraft

Lærlingene er elektrobransjens neste generasjon, og derfor er vi i Datelco engasjert i å sikre at våre lærlinger vokser både faglig og personlig. 

Lærlingene er elektrobransjens neste generasjon, og derfor er vi i Datelco engasjert i å sikre at våre lærlinger vokser både faglig og personlig. Vi legger til rette for at de skal utvikle kompetansen som er nødvendig for å bestå fagprøven og å lykkes i jobb deretter.

For et par uker siden kunne man lese om to erfarne medarbeidere på Datelcos nyhetsside.  I dag presenterer vi de unge og håpefulle. 🌱 Datelco er nemlig en lærlingebedrift. 

Hva er en lærling innen elektro?

Det finnes forskjellige løp for å bli elektriker. Det vanligste er å gå to år på yrkesfag elektro, og deretter gå som lærling ute i bedrift i to og et halvt år. Til slutt må man avlegge fagprøven. 

Uansett hvilken vei man velger, er det å være lærling en sentral del av utdanningsløpet for å bli elektriker. På skolen lærer man mye teori som må ligge i bunnen, men det er viktig å også få god praksis. Lærlingetiden gir knagger som elevene kan henge teorien på. 

Hvorfor er det viktig at bedrifter tar inn lærlinger?

Fremtiden er elektrisk, men i Norge har vi mangel på elektrikere. Bærekraft og energieffektivisering har økt behovet for kvalifisert arbeidskraft innen elektrobransjen. Ifølge NHOs kompetansebarometer har 2 av 3 Nelfo-bedrifter udekket kompetansebehov.  Hvis bedriftene ikke tar inn lærlinger, trues elektrobransjens utdanningstilbud og dermed bransjens muligheter til å bidra til elektrifiseringen av samfunnet.

Så, ved å være en lærlingebedrift og ta inn lærlinger gjør vi både oss selv og samfunnet en tjeneste. Lærlinger er fremtidens arbeidskraft, og vi ser derfor på våre lærlinger som en god og lønnsom investering.

Hva får lærlingene i Datelco?

I Datelco får lærlingene opplæring fra dyktige fagpersoner. De får varierte oppgaver og gode muligheter for egenutvikling. Mange av Datelcos lærlinger har fortsatt karrieren sin i bedriften etter endt lærlingperiode. Vi er opptatt av at lærlingene skal vokse både faglig og personlig, og har utviklet et effektivt læreprogram slik at de får den kompetansen de trenger for å avlegge fagprøven. Bildet øverst i saken er tatt fra årets første interne lærlingesamling.😊

Elektrofaget spenner bredt, og Datelco tilbyr tjenester innen både sterkstrøm og svakstrøm. Vi utfører oppdrag for mange kjente bygg i Oslo og omegn som Stortinget, Operaen, Nationaltheateret og Regjeringskvartalet. Dette gir lærlingene våre gode muligheter til å få prøve seg på en rekke faglige utfordringer.

Les også: Møt Håkon - en av Datelcos eksperter på elektrotermografi

Hva er Opplæringskontoret for tele, data og elektro?

Opplæringskontoret for tele, data og elektro (OTDE) er et samarbeidsorgan. Datelco, som godkjent lærebedrift, samarbeider med opplæringskontoret om undervisningen av lærlinger. 

Opplæringskontoret har det faglige og administrative ansvaret for lærlingene, og følger dem systematisk gjennom hele læretiden. OTDE sørger for oppfølging av dokumentasjon, veiledning og vurdering, og har oppfølging med lærlingene hver 4-6 måned. Kontoret arrangerer også nødvendige kurs. 

Datelco er, i samarbeid med OTDE, ansvarlig for at lærlingene får opplæringen de har krav på. Hos oss får lærlingene en god start i arbeidslivet med trygge arbeidsdager og dyktige fagfolk som hjelper dem med å bli skikkelig gode innen sitt fag!

Vil du sende oss en åpen søknad på lærlingplass? Går til vår karriereside, hvor du kan laste inn søknad og CV.👍⚡

Les også: FSE-kurs for Datelcoansatte – viktig for sikkerhet og kompetanse

Kilder: https://www.nelfo.no/artikler/2023/februar/elektrobransjen-mangler-folk/ og https://www.otde.no/