Send oss en forespørsel

Termofotografering

Termofotografering

Datelco tilbyr termofotografering. Hva kan det brukes til?

For elektrisitet og elektriske installasjoner, er alltid sikkerhet et viktig aspekt. Men når først en installasjon er gjort, ligger den ofte skjult i vegg eller innbokset i et skap. Hvordan skal man da finne ut om noe er galt?

Varme betyr feil

Så enkelt er det nesten alltid. Når det oppstår feil på et elektrisk anlegg, utvikles det varme. Det kan være overbelastning av ledningsnett eller kontaktpunkter, lysbuer der det er åpne brudd, eller det kan være bruk av feil sikringer i sikringsskapet,. For å nevne noe. Men varmen vil så å si alltid være et avslørende element. Da er jo løsningen på feilsøkingen å avsløre hvor det er varmt, ikke sant?

Termofotografering er avslørende og forebyggende

Akkurat som man kjøper seg forsikring ”i tilfelle noe skulle skje”, er det mulig å kjøpe seg sikkerhet ved å termofotografere elektriske installasjoner. Det trenger aldeles ikke være noen åpenbare feil som skal avdekkes, det er vel så viktig å termofotografere installasjoner som fungerer greit. Problemet kan jo være at de fungerer tilsynelatende greit, men at det finnes én eller flere underliggende feil som kan komme til å utvikle seg videre. Og finnes de utvikler de, som tidligere nevnt, sannsynligvis varme. Og er det én ting termofotografering avslører, er det når noe er varmere enn omgivelsene.

Termofotografering er lik verdisikring

Vi har allerede termofotografert mange og store bygninger. I ett av dem – vi kan ikke si hvilket – var det feil på 8 av 10 tavler. Graverende feil. Feil som kunne vært ødeleggende over tid. Er det en ting man kan være sikker på, er det at en av konsekvensene av elektriske feil, er at det oppstår brann. Varmgang fører ofte til at ting brenner, for å si det slik.

Mange tror at de kan kreve regress overfor installatør om det skulle skje noe med det elektriske anlegget. Sannheten er at ansvaret er eiers når anlegget er godkjent og overtatt. Skjer det noe med ditt elektriske anlegg, uansett om det skyldes feil som ble gjort under installasjonen eller ei, er det faktisk ditt ansvar. Godkjent er godkjent, overtatt er overtatt.

Smaker mer enn det koster

Vår erfaring med termofotografering er at det er viktigere, jo eldre anlegget vi fotograferer er. Feil på slike anlegg oppstår gjerne over tid, akkurat som kablingskaos i datarom. Når ingen har den fulle og hele oversikten over et anlegg, sett over tid, betyr det at dimensjoneringsproblemer med for høye belastninger og uttak, i tillegg til uvettig bruk av ”sikringsalternativer”, kan føre til skader og feil. Termofotografering er nådeløst mot el-problemer – der det blir varme, vises det helt tydelig. Da er problemområdet identifisert, og det gjør det enklere å begynne feilrettingen.