Nye kontrakter 21.11.2023

Datelco leverer EKOM-installasjoner til Forsvarsbygg i Oslo og Bærum

Datelco er en av tre leverandører som i år har signert en ny rammeavtale med Forsvarsbygg om EKOM-installasjoner. Avtalen har en verdi på MNOK 50 over fire år, med mulighet for forlengelse på inntil tre år.

Datelco er en av tre leverandører som i år har signert en ny rammeavtale med Forsvarsbygg om EKOM-installasjoner. Avtalen har en verdi på MNOK 50 over fire år, med mulighet for forlengelse på inntil tre år.

Hva er EKOM?

EKOM er en forkortelse for elektronisk kommunikasjon, og er et begrep som brukes for å beskrive all form for kommunikasjon som bruker elektroniske signaler. EKOM-infrastruktur er den fysiske infrastrukturen som er nødvendig for å levere EKOM-tjenester. Dette inkluderer blant annet kabler, sendere og mottagere.

EKOM-tjenester blir stadig mer komplekse og omfattende. Nye tjenester blir utviklet hele tiden, og teknologien utvikler seg raskt. Dette gjør det viktig å holde seg oppdatert på de siste trendene innen EKOM.

Datelco kan levere et bredt spekter av EKOM-tjenester, blant annet:

EKOM til Forsvarsbygg

Forsvarsbygg er et statlig forvaltingsorgan som utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren. De har en eiendomsportefølje som inneholder mange særegne og krevende bygg, inkludert festninger, militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner. Forsvarsbyggs desidert største kunde er Forsvaret, men de har også andre offentlige og sivile leietakere i sine bygg.

Leverandører i denne avtalen må inngå sikkerhetsavtale og benytte sikkerhetsklarert personell.

Datelco er godt posisjonert for å levere EKOM-tjenester til Forsvarsbygg. Vi har lang erfaring og kompetanse innen feltet, og har god forståelse for Forsvarsbyggs spesielle behov.

Se alle våre rammeavtaler på nettsiden: Kunder og samarbeidspartnere


Kontakt:

Datelco_ansatte_Tore DTore Dahl
Avdelingsleder svakstrøm

Email: tore.dahl@datelco.no 
Telefonnummer: 928 44 502

 

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller behov for EKOM-tjenester: