Datelco nyheter 10.01.2023

Den beste løsningen for det nye regjeringskvartalet

Datelco er stolte av å være med på oppføringen av det nye regjeringskvartalet! Sammen med Data Equipment og Sweco har vi vunnet entreprise K307. 

Datelco er stolte av å være med på oppføringen av det nye regjeringskvartalet! Sammen med Data Equipment og Sweco har vi vunnet entreprise K307. Kontrakten omfatter IKT nettverksløsning for alle bygg i byggetrinn 1, med opsjon på byggetrinn 2.

Det nye regjeringskvartalet er et av de største norske byggeprosjektene noensinne, og skal ifølge planen stå ferdig i 2030. Byggeprosjekt deles i tre byggetrinn:

  • Byggetrinn 1: Bygging av A- og D-blokken, kjeller, Ring 1 og perimetersikring, samt rehabilitering av H-blokken.
  • Byggetrinn 2: Bygging av C-blokken.
  • Byggetrinn 3: Bygging av B- og E-blokken, samt rehabilitering av G-blokken (trinn 3 er foreløpig satt på hold).

Høye krav

Teknologi

For å være med i konkurransen om denne avtalen måtte Datelco vise at vi har systemer og rutiner som fanger opp konsekvenser av et stort og langvarig prosjekt. Dette inkluderer også at vi har prosedyrer som sikrer oppfølging og implementering av forventet teknologisk utvikling i prosjektperioden. Datelco har i tidligere prosjekter vist at vi er både løsningsorienterte og oppdatert på det nyeste innen teknologi.

Les mer:  Oslo Tinghus

Sikkerhet

Regjeringskvartalprosjektet er underlagt spesielle krav til sikkerhet. Datelco har allerede sikkerhetsklarert personell, ettersom vi fra før av arbeider med Utenriksdepartementet og Stortinget. Vi var derfor et trygt valg i denne prosessen.

Miljø

Leverandørene som ble valgt i dette prosjektet må også sørge for at utbyggingen overholder prosjektets miljøprogram, herunder energistrategi og poengstrategi for BREEAM Excellent. Datelco har et sterkt miljøfokus, og energieffektivisering og gode løsninger for fremtiden utgjør allerede en viktig del av vår kjernekompetanse. 

Kontakt:
Tore Dahl – avdelingsleder – telefon: +47 928 44 502