Brann og sikkerhet 07.05.2024

Årlig kontroll av brann- og nødlysanlegg

Brann- og nødlysanlegg er avgjørende for å sikre trygg evakuering i tilfelle brann. For å sikre at disse systemene fungerer optimalt, er det påbudt med årlig kontroll.

Brann- og nødlysanlegg er avgjørende for å sikre trygg evakuering i tilfelle brann. For å sikre at disse systemene fungerer optimalt, er det påbudt med årlig kontroll.

Hvorfor er årlig kontroll nødvendig?

  • Sikre funksjonalitet: Brann- og nødlysanlegg er komplekse systemer med mange komponenter. Årlig kontroll avdekker eventuelle feil eller mangler, slik at disse kan rettes opp før de får fatale konsekvenser.
  • Forebygge brann: En velfungerende brannalarm kan gi tidlig varsling og dermed forhindre at en brann sprer seg ukontrollert.
  • Redde liv: Når man først er varslet, kan nødlys være avgjørende for å vise vei i røykfylte omgivelser og sikre rask og trygg evakuering.
  • Oppfylle lovpålagte krav: Eier av bygning er ansvarlig for å sørge for at brann- og nødlysanlegg tilfredsstiller gjeldende forskrifter. 
Les også: Krav til nødlys

Hva innebærer en årlig kontroll?

Forskrift om Brannforebygging (FOB), sier blant annet i § 5 Kontroll og vedlikehold av bygningsdeler og sikkerhetsinnretninger:

«Eieren av et byggverk skal sørge for at bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann, blir kontrollert og vedlikeholdt slik at de fungerer som forutsatt.»

Under en årlig kontroll skal det sikres brannalarmanlegget fungerer som det skal og at dekningsområde er ivaretatt når det gjelder eventuelle endringer i bygning og bruk.

En årlig kontroll av brann- og nødlysanlegg gjennomføres etter NS 3960 og omfatter typisk:

  • Visuell inspeksjon av komponenter: Sentralapparat, detektorer, varslingsenheter, nødlys og kabling blir visuelt inspisert for å avdekke skader eller feil.
  • Funksjonstesting: Brannalarmen testes for å sikre at den varsler riktig ved brann. Nødlys testes for å sikre at de gir tilstrekkelig belysning i en krisesituasjon.
  • Dokumentasjon: Resultatene av kontrollen blir dokumentert i en rapport. Eventuelle feil eller mangler blir beskrevet, og det gis anbefalinger for utbedring.

Vedlikehold av brannalarmanlegg må utføres av personell med faglig kompetanse og dette arbeidet skal også dokumenteres. Vi i Datelco har gjort vedlikehold på utallige brann- og nødlysanlegg, blant annet for våre store offentlige kunder.

Les også: Brannvarslingsanlegg i næringsbygg - dette må du tenke på

Hvem kan utføre årlig kontroll?

Ofte er det utstyrsleverandøren som står for årlig kontroll av brann- og nødlysanleggene, men det kan også være eksterne firma.

På DSBs nettsider kan du lese at: Ansvaret for kontroll og vedlikehold av sikkerhetsinnretningene hviler på eier. Kontrollen skal for det første avdekke om sikkerhetsinnretningene fungerer hver for seg og sammen med hverandre. Kontrollen skal også avklare om sikkerhetsinnretningene oppfyller kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket.

Forsikringsselskapene vil kunne stille krav til FG-godkjenning eller tilsvarende godkjenning for å gjennomføre kontroll og vedlikehold av branntekniske installasjoner (eksempelvis brannalarmanlegg og sprinkleranlegg).

Du kan lese mer om godkjenning og finne godkjente kontrollører på denne siden (ekstern lenke DNV).

Hva koster en årlig kontroll?

Prisen for en årlig kontroll varierer avhengig av størrelsen og kompleksiteten til brann- og nødlysanlegget. Ta kontakt med et godkjent firma for å få et pristilbud.

Se også: Brann og sikkerhet

Spørsmål? Ta gjerne kontakt: