Sertifisert 👌 19.03.2024

Nå også NEMKO-sertifisert innen elektrotermografi

Elektrotermografi brukes til å finne områder med varmegang i elektriske anlegg, og dermed oppdage feil før de fører til driftsstopp eller i verste fall brann. 

Byggeiere har et lovpålagt ansvar for å sikre at det elektriske anlegget er i forskriftsmessig stand. Elektrotermografi er en viktig del av forebyggende vedlikehold av elektriske anlegg.

Tidligere kunne du lese om Håkon som er en av Datelcos eksperter på elektrotermografi. Nå, i år, har han også blitt NEMKO-sertifisert innen elektrotermografi.

Sertifisering av elektrotermografører i Norge

Sertifisering av elektrotermografører i Norge er basert på NEK 405-1, en norm som definerer kravene til kompetanse for elektrotermografi.

Nemko sertifiserer elektrotermografører for både lav- og høyspent anlegg. Sertifiseringen gjelder for 5 år av gangen. Sertifisering er frivillig, men i Datelco ser vi nytten av å kunne dokumentere at vi har den nødvendige kompetansen for å utføre termografi på en sikker og korrekt måte.

Våre kunder kan dermed være sikre på at arbeidet blir utført av en kompetent fagperson.

Se alle Datelcos sertifiseringer her.

NEMKO skriver på sin nettside: Termografikameraer kan detektere og lokalisere temperaturforskjeller. Derfor er elektrotermografi et nyttig hjelpemiddel i forbindelse med skadeforebyggende arbeid innen produksjon, overføring og distribusjon av elektrisk energi og i drift av elektriske installasjoner. Brukere av elektrotermografitjenester bør kunne sikre seg at slike tjenester blir utført av kvalifisert personell.

Les også: Hva er termografering – og hvorfor er det viktig?

Et kvalitetsstempel

Håkon kunne sjekke av på alle krav for å bli NEMKO-sertifisert innen elektrotermografi, og vi er stolte av å ha dette kvalitetsstemplet med oss videre!

Drifter du et næringsbygg og vil bestille kontroll av ditt elektriske anlegg? Kontakt oss i dag for en uforpliktende samtale!

 

Les mer: Oppdag feil med termofotografering