News page specific 07.12.2023

Praktisk opplæring for instruert personell

Dette er Patrik Breiland, faglig ansvarlig i Datelco – de siste ukene har han og våre faste montører holdt kurs for flere av Datelcos kunder i «Praktisk opplæring for instruert personell».

Dette er Patrik Breiland, faglig ansvarlig i Datelco – de siste ukene har han og våre faste montører holdt kurs for flere av Datelcos kunder i «Praktisk opplæring for instruert personell».

Hva er instruert personell?

I følge elsikkerhetsprotalen defineres instruert personell slik:

Instruert personell er de eneste i en bedrift som kan utføre enkle vedlikeholdsoppgaver på det elektriske anlegget.

Instruert personell er ikke utdannet elektrikere, men skal kunne utføre enkle drifts- og vedlikeholdsoppgaver knyttet til ett spesifikt anlegg.

Strøm i næringsbygg

I store næringsbygg er det gjerne kompliserte tavler og «farligere strøm» enn hjemme i privatboliger. Farligere på den måten at det er lettere å komme i kontakt med strømmen og større kortsluttningsstrømmer. I næringsbygg er det derfor vanlig å ha instruert personell som skal utføre enkle drifts- og vedlikeholdsoppgaver, for eksempel skifte sikringer og resette vern eller motorvern. På denne måten kan man opprettholde nødvendig drift i bygget inntil en elektriker kommer til stedet for å reparere eventuelle feil.

Behov for instruert personell i næringsbygg henger sammen med risikoen feilbetjening kan medføre - med tanke på personskader og skader på det elektriske anlegget.

Kursing av instruert personell

Det er opp til virksomheten/anleggseier selv å kartlegge behovet for instruert personell, og det er bedriftens internkontroll som regulerer hvor ofte instruert personell skal gjennomgå praktisk opplæring. Det vanligste er at slike kurs gjennomføres årlig. Dette er også Datelcos anbefaling, og det de fleste av våre kunder har som praksis.

Bedriften/anleggseier er videre ansvarlig for å dokumentere at sikkerhetskravene etterleves. Når Datelco gjennomfører praktisk opplæring for instruert personell utsteder vi dokumentasjon i etterkant i form av kursbevis pr deltaker og instrukser som er laget sammen med kunden.

Hva gjennomgås

I disse kursene gjennomgås systemet og anlegget i det aktuelle bygget. Varigheten på kurset avhenger av størrelsen og kompleksiteten i bygget. Etter gjennomført kurs vil deltakerne være rustet til å ta riktige valg hvis det skulle oppstå hendelser. Kursdeltakerne lærer å

  • Ivareta egen sikkerhet
  • Unngå skade på utstyr
  • Unngå skader på personer
  • Bruke riktig verneutstyr
  • Benytte riktige instrumenter

Har du spørsmål til dette, kontakt oss gjerne: