Nye kontrakter 02.07.2024

Ny rammeavtale – Datelco og Statsbygg Oslo fortsetter samarbeidet

Datelco går inn i sitt trettende år som leverandør av elektrotjenester til Statsbygg i Oslo. Helt siden 2011 har vi vært en pålitelig og kompetent rådgiver og leverandør i denne rammeavtalen.

Datelco går inn i sitt trettende år som leverandør av elektrotjenester til Statsbygg i Oslo. Helt siden 2011 har vi vært en pålitelig og kompetent rådgiver og leverandør i denne rammeavtalen.

Statsbygg er en statlig forvaltningsbedrift under Kommunal- og moderniseringsdepartementet i Norge, som har ansvaret for å forvalte statlige eiendommer, bygge nye statlige bygg og utføre vedlikehold på eksisterende bygninger.

Kjente bygg

Under denne rammeavtalen ligger kjente bygg i hovedstaden, som blant annet.

Det er avdelingsleder Jan Arnesen i Datelco som er ansvarlig for denne rammeavtalen internt. Han sier avtalen typisk omfatter arbeid som:

 • Elektroinstallasjoner i nye bygg
 • Oppgradering og vedlikehold av eksisterende elektriske anlegg
 • Energieffektiviseringstiltak
 • Feilsøking og reparasjoner

Les også: Fornyet tillit for Datelco i Nordre Follo

Krav til kvalitet og kompetanse

For å være en aktuell leverandør til Statsbygg må man oppfylle spesifikke kvalitetskrav. Arbeidene skal utføres av kvalifiserte elektrikere og ingeniører og sikkerhetsstandarder og forskrifter må overholdes. Det er en omfattende anbudsprosess i forkant av kontraktstildelingen.

Hvorfor Datelco?

Med Datelco på laget har Statsbygg til enhver tid tilgang til pålitelige elektromontører som oppfyller nødvendige kvalitetskrav. Dermed har Statsbygg rask tilgang til elektroarbeidstjenester ved behov, noe som er viktig for både planlagt vedlikehold og akutte reparasjoner.

For Oslo, som hovedstad og en storby med mange statlige bygninger og anlegg, er en rammeavtale med en kompetent elektroentreprenør essensiell for å opprettholde og forbedre infrastrukturen. Det sikrer at offentlige bygg er trygge, funksjonelle og energieffektive, til fordel for både de som arbeider der og allmennheten som bruker fasilitetene.

Les også: Datelco vant rammeavtale med Norsk Folkemuseum

Om rammeavtalen

En rammeavtale er en kontrakt mellom en oppdragsgiver (i dette tilfellet Statsbygg) og en eller flere leverandører. Akkurat denne rammeavtalen inngås for en periode på 2 år med rett for Statsbygg til å forlenge avtalene i ytterligere 2 år, med ett år av gangen. Avtalen setter vilkårene for leveranser av varer og tjenester, uten å spesifisere nøyaktige mengder eller konkrete prosjekter på forhånd. Rammeavtalen gir grunnlaget for å gjøre avrop (bestillinger) etter behov. Datelco leverer på denne avtalen sammen med 3 andre elektrofirmaer fra Oslo.

Estimert verdi av rammeavtalen er mellom MNOK 190 og MNOK 270 over en periode på 4 år. Omfanget varierer som følge av statlige bevilgninger og behov.

Elektroarbeider Datelco skal utføre under rammeavtalen:

 • Vedlikehold, reparasjoner, utskiftninger, service og installasjoner for sterkstrøm både innvendig og utvendig.
 • Levering og programmering av utstyr for styring av lys, varme- og kjølesystemer
 • Tjenester i forbindelse med internkontroll/ og termografering
 • IKT-systemer (montering og utvidelser av lokal infrastruktur for Statsbyggs eiendomsnett). Montering av "datarack" og kabling iht. Statsbyggs spesifikasjoner
 • Bistand innen ENØK-arbeid (være proaktiv og bidra til at energieffektive løsninger og komponenter velges). Delta med ressurs i energigruppe ved behov.
 • Avholde FSE-kurs (inkl. kurs i førstehjelp og praktisk del)
 • Service/vedlikehold av solcelleanlegg inkludert service/avviksrapport

Datelco har bred erfaring og høy kompetanse innen elektroarbeid. Ved å inngå i en rammeavtale med Statsbygg, sikrer Datelco seg jevn arbeidsflyt og et langsiktig samarbeid med en betydelig oppdragsgiver. Datelco drar nytte av stabilt arbeid og muligheten til å bidra til viktige samfunnsprosjekter.

Kontakt Datelco

Les også: Datelco utfører elektroarbeider på skjermingsverdige eiendommer i Oslo og omegn